ახალი პუბლიკაცია შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ საქართველოში

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

საქართველოში ხელმისაწვდომი გახდა მასშტაბური სამეცნიერო გამოცემა “საზღვაო ნაგავი შავ ზღვაში”, სადაც წარმოდგენილია პროექტის “RedMarLitter BSB 552” მიღწევები. ყველა, ვისაც შავი ზღვისა და მისი სანაპიროს ხელსაყრელი მდგომარეობა აქვს, შეუძლია გაეცნოს მასალებს.

ექვს ქვეყანას აქვს შავ ზღვაზე გასასვლელი, ესენია: ბულგარეთი (378 კმ), საქართველო (310 კმ), რუმინეთი (225 კმ), რუსეთი (800 კმ), თურქეთი (1329 კმ), უკრაინა (2782 კმ). პროექტში “RedMarLitter BSB 552 ესწრებიან მკვლევარები ბულგარეთიდან, საქართველოდან და რუმინეთიდან.

გამოცემა “საზღვაო ნაგავი შავ ზღვაში” შეიცავს შავი ზღვისა და სანაპიროების ეკოსისტემების კვლევის უახლეს შედეგებს. აშკარად ნაჩვენებია როგორც მცურავი ნაგავი, ისე დაბინძურებული პლაჟები შავი ზღვის ყველა ქვეყანაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:

 http://tudav.org/…/MarineLitterintheBlackSea_tudav.pdf

კახაბერ ბილაშვილი <wocean@consultant.com>

Last Updated on 25 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts