ბენეფიციარების ტრენინგი პირველი მოსაწვევიდან წინადადებების წარდგენისთვის JOP ”შავი ზღვის ბაზის 2014-2020” ფარგლებში

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

2014-2020 ერთობლივი ოპერატიული პროგრამის შავი ზღვის აუზის ერთობლივი ოპერაციული პროგრამის წინადადებების ფარგლებში შეთავაზებული პროექტების შეუფერხებლად განხორციელების პირობების უზრუნველსაყოფად, პროგრამის მენეჯმენტის სტრუქტურებმა მოაწყვეს ტრენინგი, რომელიც მიეძღვნა ბენეფიციარებს პირველი შეთავაზების გამოცხადებიდან.

შავი ზღვის აუზის პროგრამა 2014-2020 არის ევროკავშირის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის ნაწილი (CBC) თავისი ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) ფარგლებში.

ENI CBC იღებს დაფინანსებას ENI– სგან, აგრეთვე ევროპის რეგიონული განვითარების ფონდისა და წინასწარი მიერთების ინსტრუმენტისგან, რომელიც გაერთიანებულია. დაფინანსების ყველა წყარო შეიძლება გამოყენებულ იქნას ევროკავშირის საგარეო საზღვრის ორივე მხარეს საერთო სარგებელის მისაღებად.

შავი ზღვის აუზის ENI CBC პროგრამა 2014-2020 ემყარება წინა თანამშრომლობის ჩარჩოს, Black Sea Basin ENPI CBC პროგრამა 2007-2013, რომლის ფარგლებშიც 62 პროექტი დაჯილდოვდა და განხორციელდა შავი ზღვის აუზის მიმდებარე 8 ქვეყანაში.

ღონისძიების სამიზნე ჯგუფები იყვნენ წამყვანი ბენეფიციარები და საკონტრაქტო პროექტების ბენეფიციარები, პირველი წინადადების მისაღებად.

ღონისძიება ჩატარდა ბუქარესტში, რუმინეთი, 2019 წლის 16-17 აპრილს. ტრენინგის მიზანი იყო ბენეფიციარების შესაძლებლობების ამაღლება და პროექტის განმახორციელებელი სახელმძღვანელოს შეჯამება, რაც შეეხებოდა პროექტის განხორციელების ზოგად წესებს; შიდა და გარე კომუნიკაცია; პროექტის ფინანსური მენეჯმენტი, დარღვევები, თაღლითობები და კორუფცია; ანგარიშგება; საგრანტო ხელშეკრულების შეცვლა; პროექტის მონიტორინგი, ხარჯების შემოწმება და ადგილზე გადამოწმება.

პროექტი ”ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზღვის ნაგვის შემცირებისთვის”, პრიორიტეტი 2.2. ”ცნობიერების ამაღლება და ერთობლივი მოქმედებები მდინარისა და ზღვის ნაგავსაყრელის შემცირებისთვის”, ერთობლივი ოპერატიული პროგრამა ”შავი ზღვის აუზი 2014-2020” წარმოდგენილი იყო პროექტის პარტნიორებით, ფონდი ვია პონტიკასა და კონსტანცას ოვიდიუსის უნივერსიტეტიდან, რუმინეთი.

 

Last Updated on 27 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts