კონფიდენციალობის პოლიტიკა

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

ბოლო განახლება: (09.04.2019)

ვებგვერდი redmarlitte.eu შეიქმნა ბურგასის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით, როგორც პროექტის RedMarlitter 552 ნაწილი. ეს გვერდი მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენი გვერდის მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენების და გამჟღვანების ჩვენეული პოლიტიკის შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას მხოლოდ ვებ-გვერდის შექმნისა და გაუმჯობესებისათვის. გვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებასა და გამოყენებას ამ პოლიტიკის შესაბამისად.

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ჩვენი გვერდით სარგებლობისას, შეიძლება  გთხოვოთ მოგვაწოდოთ გარკვეული პირადი იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან თქვენი იდენტიფიცირებისათვის.  პირადი იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, თქვენს სახელს (“პირადი ინფორმაცია”).

შესვლის მონაცემები

ბევრი ვებგვერდის ოპერატორების მსგავსად, ჩვენც ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენი ბრაუზერი აგზავნის ჩვენს გვერდზე თქვენი ვიზიტის დროს (“შესვლის მონაცემები”). ეს შესვლის მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის (“IP”) მისამართი, ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი საიტის გვერდები, სადაც შედიხართ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, იმ გვერდებზე გატარებული დრო და სხვა სტატისტიკური მონაცემები. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მესამე მხარის მომსახურება, როგორიცაა Google Analytics, რომელიც აგროვებს, აკონტროლებს და აანალიზებს …

შესვლის მონაცემთა განყოფილება არის ბიზნესისთვის, რომელსაც იყენებენ   ანალიტიკოსები ან თვალყურის დევნების სასმახურები საიტებზე ან აპლიკაციებში, როგორიცაა Google Analytics.

კომუნიკაცია

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, რათა დაგიკავშირდეთ და მოგაწოდოთ ახალი ამბები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც არ არის სავალდებულო.

Cookies -ფაილები

Cookies არის ფაილები, რომლებიც შეიცავს მონაცემების მცირე რაოდენობას და რომელიც შესაძლოა შიცავდეს ანონიმურ უნიკალურ მაიდენტიფიცირებელს.

Cookies იგზავნება თქვენს ბრაუზერზე ვებ გვერდიდან და ინახება თქვენს კომპიუტერში მყარ დისკზე.   ბევრი საიტის მსგავსად, ჩვენ ვიყენებთ “cookies-ფაილებს” ინფორმაციის შესაგროვებლად. თქვენ შეგიძლიათ ბრაუზერს მიუთითოთ, უარი თქვას ყველა cookie -ფაილზე ან გაცნობოთ, როდესაც cookie-ფაილები იგზავნება.  თუმცა, თუ არ მიიღებთ  cookies -ფაილებს,   თქვენ ვერ შეძლებთ გამოიყენოთ ჩვენი საიტის ზოგიერთი ნაწილი.

უსაფრთხოება

თქვენი პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტში გადაცემის არც ერთი მეთოდი, ან ელექტრონული შენახვის მეთოდი არ არის 100% -ით დაცული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ გამოიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები, რათა დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაცია, ჩვენ არ შეგვიძლია მოგცეთ მისი აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტია.

ცვლილებების წინამდებარე პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკაში

წინამდებარე პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკა ძალაშია (09.04.2019) და ძალაში რჩება მომავალში მისი დებულებების ნებისმიერი ცვლილებების გარდა, რომლებიც  ძალაში შევა ამ გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, განვაახლოთ ან შევცვალოთ ჩვენი პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს და თქვენ პერიოდულად უნდა შეამოწმოთ ეს პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკა. სერვისის თქვენ მიერ გამოყენება მას შემდეგ, რაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ამ გვერდზე პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკის ნებისმიერ ცვლილებას, ნიშნავს   თქვენ მიერ ცვლილებების  აღიარებას   და თანხმობას, რომ დაიცვათ და დაემორჩილოთ შეცვლილ  პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკას. თუ ამ პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით რაიმე არსებით ცვლილებას განვახორციელებთ, ჩვენ შეგატყობინებთ თქვენ მიერ მოწოდებული ელ-ფოსტის საშუალებით,    ან ჩვენს ვებ-გვერდზე შესაბამისი შეტყობინების განთავსებით.

დაგვიკავშირდეთ

თუ გაქვთ შეკითხვები წინამდებარე პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

Last Updated on 19 აპრილი, 2019