მონაწილეობა ქვემო სარგებლის ტრენინგში JOP ”BLACK SEA BASIN 2014-2020”

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

ფონდ პონტიკასა და ბურგასის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა BSB552 RedMarLitter პროექტის გუნდმა მონაწილეობა მიიღო ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში ბენეფიციარების ეროვნულ ტრენინგში. ღონისძიება ჩატარდა 2019 წლის 22 მაისს სასტუმრო “ჩერნო მორში”.

ტრენინგის მიზანი იყო ბენეფიციარების შესაძლებლობების გაზრდა დაფინანსებული პროექტების გლუვი და სწორად განხორციელების უზრუნველსაყოფად, ძირითადი წესებისა და რეგულაციების წარდგენა, გამოყენებული საქმიანობისა და რესურსების სწორად და ზუსტ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, პრაქტიკული მაგალითების და შემთხვევების შესწავლისთვის. პროგრამირების პერიოდი და სხვა განხორციელებული პროექტები შეცდომებისა და დარღვევების თავიდან ასაცილებლად და ბულგარელი პარტნიორებისთვის მორგებული სამუშაო გარემოს გასაუმჯობესებლად.

განხილულ იქნა შემდეგი თემები:

-პროექტის განხორციელების ზოგადი წესების მიმოხილვა

– შეიქმნა FLC სისტემა და პროცედურები და წესები ეროვნული თანადაფინანსების უზრუნველყოფისთვის

– ანგარიშგება: პროგრესი, შუალედური და საბოლოო ანგარიშები – eMS– ში შიდა და გარე კომუნიკაცია – ინფორმაციისა და ხილვადობის წესები

– საგრანტო ხელშეკრულების ცვლილებები (შეტყობინებით ან დამატებით)

– პროექტის შიდა მონიტორინგი გარე მონიტორინგი – სიხშირე, ასპექტები, რომელთა მონიტორინგი მოხდება

ხარჯების შემოწმება – ზოგადი კონტექსტი და კონკრეტული წესები

-ადგილზე გადამოწმება

 

 

Last Updated on 27 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts