მყარი საზღვაო ნარჩენების საპილოტე დემონსტრაციის მოდელი

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

BSB552 / RedMarLitter პროექტის „შავი ზღვის სანაპირო ზონებში საზღვაო ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები“ ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების ფარგლებში, პრიორიტეტი 2.2. “ცნობიერების ამაღლება და ერთობლივი ქმედებები მდინარისა და საზღვაო ნაგვის შესამცირებლად”, ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა “შავი ზღვის აუზი 2014-2020”, მდინარე ჩუკარსკაზე მყარი საზღვაო ნარჩენების აღების ობიექტის საჩვენებელი მოდელი დამონტაჟდა 20.07.2021 წ.
ობიექტი არის წამყვანი პარტნიორი Via Pontica Foundation– ის ნამუშევარი და დამზადებულია ექსპერტული ანალიზისა და თანამედროვე ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული დეტალური კვლევისა და ბურგასის მუნიციპალიტეტის პროექტის პარტნიორის მიერ შემუშავებული „ნარჩენების შემცირების სახელმძღვანელო პრინციპების“ შემდეგ. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ნარჩენების შემცირებას სანაპირო ზონაში, რომელსაც მდინარეები ჩაედინება ზღვაში.
დემონსტრირებული ინოვაციური ობიექტის დიდი უპირატესობა არის მისი წარმოება ნარჩენების მასალებიდან – მცურავი და ძველი სათევზაო ბადეები და ის ფაქტი, რომ ის არანაირ საფრთხეს არ უქმნის საზღვაო ცხოვრებას.
პირველი ობიექტის ადგილმდებარეობა შეირჩა ეკოპარკი ბიომრავალფეროვნებისა და ალტერნატიული ტურიზმისათვის “ვაია”, რომელიც მდებარეობს ბურგასის ტბის “ვაიას” სიახლოვეს. ტბა ზღვას უკავშირდება არხით ნაგლეჯით. იგი ძირითადად მდინარის წყლით იკვებება, ხოლო სუფთა წყალი გადადის მანდრეს ტბიდან. დასავლეთ ნაწილში ჩაედინება მდინარე აიტოსკა, მდინარე სანდერდერი და მდინარე ჩუკარსკა. ტბა ძლიერ ანთროპოგენულ ზეწოლას განიცდის მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქთან, დიდი სამრეწველო ობიექტებისა და კომპლექსების სიახლოვის გამო, ასევე დაცული ტერიტორიების გარეთ ადამიანების შეუზღუდავი და უკონტროლო წვდომის გამო და საფრთხეს უქმნის შავი ზღვის სიწმინდეს.
სწორედ აქ და ბურგასის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების თანდასწრებით (რომელიც ასევე მონაწილეობს პროექტის BSB552 / RedMarLitter განხორციელებაში) იყო ობიექტის ძალიან წარმატებული დემონსტრირება, რომელმაც მისი შემქმნელების გული აამაღლა სიამაყით და იმედოვნებს, რომ ისინი წვლილს შეიტანენ წინსვლა შავი ზღვის საზღვაო გარემოს კონსერვაციაში და მისი ცოცხალი რესურსების შენარჩუნებაში.

Last Updated on 10 აგვისტო, 2021

Share This Article :

Related Posts