“ნარჩენების ბილიკზე” აჩვენეს BNT

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

ბულგარეთის ეროვნულ ტელევიზიაში ნაჩვენებია დოკუმენტური ფილმი “ნარჩენების ბილიკზე” 15.07. 31.07.2021 წლამდე, რომელიც მონიტორინგს უწევს ბურგას რეგიონში, ნარჩენების შეგროვებაზე, გამოკვლევასა და სისტემატიზაციაზე პროექტზე ”შავი ზღვის სანაპირო ზოლში საზღვაო ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები” 2.2. ”ცნობიერების ამაღლება და ერთობლივი მოქმედებები მდინარისა და საზღვაო ნაგვის შემცირებისთვის”, ერთობლივი ოპერატიული პროგრამა ”შავი ზღვის აუზი 2014-2020”. პროექტი ხორციელდება რუმინეთის (კონსტანტას უნივერსიტეტი), ჯორჯიის (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ბულგარეთის (ბურგასის მუნიციპალიტეტი და წამყვანი პარტნიორი – Via Pontica Foundation) პარტნიორებთან ერთად.

“ნარჩენების ბილიკზე” არის პროექტში მონაწილე ერთ-ერთი ბულგარელი პარტნიორის – ბურგასის მუნიციპალიტეტის და აჩვენებს ბრძოლას შავი ზღვის აუზში ნარჩენების დაბინძურების შესამცირებლად, რომელსაც რამდენიმე ქვეყანა იზიარებს ნარჩენების ნაკადის ანალიზის გზით, საზღვაო ნარჩენების ნაკადების კომპიუტერული მოდელირება და განაწილება, ძირითადი დამაბინძურებლების მონიტორინგი და საპილოტე ღონისძიებების განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული ტერიტორიების საზღვაო ნაგვისგან გაწმენდის მიზნით.

ფილმი წარმოადგენს პროექტის მონაწილეთა ქმედებების ნაწილს მოსახლეობის გარემოზე მდგრადი გავლენის და შავი ზღვის რეგიონის ვიზიტორების შესახებ.

უყურეთ დოკუმენტაციას BNT- ზე-WATCH THE DOCUMENTARY ON BNT

უყურეთ დოკუმენტაციას TUBE– ზე-WATCH THE DOCUMENTARY ON YOU TUBE

Last Updated on 21 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts