ონლაინ კონსულტაციები ტერიტორიული ანალიზისა და პოლიტიკის, ინტერტეგერიული და სპეციფიკური მიზნების შესახებ

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

შავი ზღვის აუზის მიმდებარე ქვეყნებში გრძელდება 2021-2027 წლების Interreg შემდეგი შავი ზღვის აუზის პროგრამის 2021-2027 წლებისთვის მზადება და ყველა ამჟამად ელოდება პროგრამის სტრატეგიის თემატური შინაარსის პირველი ნაბიჯების გამოცხადებას.

კონსულტაციის პროცესს, რომელიც ღიაა 2021 წლის 11 იანვრიდან 2021 წლის 12 თებერვლამდე, TESIM– ის მოდერატორია, რომელიც უზრუნველყოფს მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერას INTERREG– ის ყველა პროგრამისთვის – tesim-enicbc.eu და მოიცავს ინფორმაციის ონლაინ მიწოდებას ტერიტორიული ანალიზისა და პოლიტიკის, ინტერრეგისა და მხარდაჭერის მისაღებად მნიშვნელოვან სპეციფიკურ მიზნებს.

 

 

ღონისძიება ბულგარეთისთვის 03.02.2021 წელს ორგანიზებული იყო პროგრამის ეროვნული კოორდინატორის, რეგიონული განვითარებისა და საზოგადოებრივი სამუშაოების სამინისტროს მიერ და ხელმძღვანელობდა TESIM. კონსულტაცია ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში, ინგლისურად. მონაწილეობდნენ მმართველი ორგანოს, რუმინეთის რეგიონული განვითარების სამინისტროს და ბულგარეთის სამუშაო ჯგუფის წევრები.

შეხვედრამ დიდი ინტერესი გამოიწვია, რაც გამართლებული იყო, რადგან მონაწილეებმა მიიღეს ზოგადი ინფორმაცია 2021-2027 წლების მომავალი პერიოდის შესახებ. ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და უსაფრთხოება და უკეთესი პირობების შექმნა ხალხის, საქონლისა და კაპიტალის მობილობისთვის.

Last Updated on 25 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts