პარტნიორები

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

Via Pontica Foundation ბულგარეთის არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც მოქმედებს საზოგადოების იტერესების ფარგლებში, დაარსდა ბულგარეთის ბუნების დასაცავად. მიზნები: ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნება, დაცული ტერიტორიების მიმართ განწყობის შეცვლა, ცნობიერების ამაღლება, ბულგარეთის ბიომრალფეროვნების დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა. ფონდის ოფისის რეგისტრირებული მისამართია: ბულგარეთი, ბურგასის მუნიციპალიტეტი, მარინკას დას. 20, პეტროვა ნივას ქუჩა. ფონდი Wetlands International (https://www.wetlands.org) და IFOAM (http://www.ifoam.bio) წევრია.

https://viapontica.org/bg/

ბურგასი დიდი ქალაქია ბულგარეთიოს სამხრეთ-აღმოსავლეთში – გამოჩენილი პოეტების მუსიკოსების, მომღერლების, მსახიობების, პროდუსერების, მხატვრების, ფოტოგრაფებისა და სპორტსმენების სამშობლოა. ბურგასის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს შავი ზღვის უდიდეს ბურგასის ყურეში. ზღვის სიახლოვეს მდებარეობს სამი დიდი ტბა: ატანასოვის ტაბამანდრენის ტბა და ბურგასის (ვაია)ტბა,იგი ბულგარეთის ტბათა უდიდეს კომპლექს შეადგენს, რომელიც უნიკალურია და  მაღალი ბიომრავალფეროვნებით გამოირჩევა.  აქედან ვია პონტიკას  ერთერთი უმნიშვნოვანესი ევროპის მიგრანტი ფრინველების გადაფრენების გზაა. ბურგასში არის ბულგარეთში არსებულთა შორის ერთ-ერთი უდიდესი აეროპორტი და გადამზიდი პორტი. ბურგასი ზღვის ტურიზმის მნიშვნელოვანი და უზრუნველყოფილი ცენტრია და გააჩნია სატრანსპორტო კავშირი შავი ზღვის სანაპიროზე განლაგებულ კურორტებთნ ადგილებთან.

https://www.burgas.bg/bg

ქალაქ კონსტანცას ოვიდიუსის ინსტიტუტი  დაარსდა 1961 წელს, ხოლო 1990 წელს გახდა მულტიკულტურული მრავალსფეროიანი უნივრსიტეტი, სადაც სწავლობს დაახლოვებით 15,000 სტუდენტი და დასაქმებულია 1000 თანამშრომელი.  ეს არის ევროპის უდიდესი უმაღლესი განათლების ინსტიტუტი შავ ზღვაზე. მოიცავს ეროვნული და საერთაშორისო აკრედიტირებულ სამ საფეხურიან სასწავლო პროგრამას სხვადასხვა სფეროში: სამედიცინო, საინჟინრო და სოციალური მეცნიერებები, ასევე გამოყენებითი მეცნიერებები; ეკონომიკური, იურიდიული, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ხელოვნებისა და თეოლოგიის ჩათვლით.

http://www.univ-ovidius.ro/

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ხშირად მოიხსენიება როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სახელმწიფო სასწავლო/კვლევითი უნივერსიტეტია, რომელიც დაარსდა 1918 წლის 8 თებერვალს თბილისში. გარდა აკადემიებისა და სასულიერო სემინარიების, რომლების ფუნქციონირებდა საქართვრლოში შუა საუკუნეებში, თბილისის სახ.უნივერსიტეტი არის უძველესი უნივერსიტეტი არა მხოლოდ საქართველოში არამედ მთელ კავკასიაში. აქ სწავლობს 18,000 მეტი სტუდენტი და მოღვაწეობს 5,000 თანამშრომელი. უნივერსიტეტს გააჩნის 5 შვილობილი საქართველოში, ექვსი ფაკულტეტი, 60 სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია და ცენტრები, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (3,700,000 წიგნი და პერიოდიკა), შვიდი მუზეუმი, გამომცემლობა და სტამბა.

https://www.tsu.ge/en/

Last Updated on 15 იანვარი, 2019