პროექტის მეორე შეხვედრა ბურგასში

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

პროექტის “შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში საზღვაო ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები” – “RedMarLitter” BSB 552 პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის 19-22 მარტის ჩათვლით, შედგა პროექტის მეორე შეხვედრა. პარტნიორები ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან და საქართველოდან შეიკრიბნენ ბიზნესის ინკუბატორ ბურგასში და განიხილეს პროექტის მიმდინარეობა და მისი განსახორციელებელი სამომავლო საქმიანობა. წამყვანი პარტნიორის ფონდის ”ვია პონტიკას” წარდგენისა და დღის წესრიგის დამტკიცების შემდეგ, 20.03. გაგრძელდა სამუშაო ფორმატში დისკუსიის სახით აქამდე შესრულებული სამუშაოების შესახებ და პროექტის განხორციელების სამუშაო გეგმის დამტკიცება და შემდეგი შემდეგი ნაბიჯები.

21.03. ბურგასის მუნიციპალიტეტმა წარმოადგინა პროექტის შემუშავებული ინტერნეტ პლატფორმა, სტრუქტურა და დიზაინი. პარტნიორებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეცნონ ფუნქციონალურ ფუნქციებს და რეალურ დროში შეამოწმოთ პანელი საკუთარი ანგარიშებით.

შეხვედრის დროს პარტნიორები შეხვდნენ ბურგასის აკადემიურ წარმომადგენლებს, უნივერსიტეტის ექსპერტების წინაშე “პროფესორი დოქტორი ასენ ზლატაროვი – ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტი, რომლებიც ყოველწლიურად აწყობენ ეკოფერენციას. კონფერენციის ლოზუნგი” ეკოლოგიურად იფიქრო მომავალზე ”ემთხვევა პროექტის მიზნებს და საქართველოდან და რუმინეთიდან ჩამოსული პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო შავი ზღვის აუზის წყლების დაბინძურებასთან დაკავშირებით ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლა.

ღონისძიების პროგრამის ფარგლებში, ფონდმა ვია პონტიკამ მოაწყო ვიზიტი ეკოლოგიურ პარკში ბიომრავალფეროვნებისა და ალტერნატიული ტურიზმისთვის “ვაია” – ფონდის “ვია პონტიკას” პერსპექტიული პროექტი, რომელიც ბუნების მოვლასა და ეკოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვას ემსახურება.

 

 

Last Updated on 27 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts