პროექტის BSB552 / RedMarLitter პრეზენტაცია ბურჯასის საინფორმაციო შეხვედრაზე, რომელიც ორგანიზებულია MOEW– ს მიერ.

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

2019 წლის 30 ოქტომბერს, შავი ზღვის საერთაშორისო დღის წინა დღეს, გარემოს დაცვისა და წყლის სამინისტროს შავი ზღვის აუზის დირექციამ (MOEW) მოაწყო საინფორმაციო შეხვედრა, საზღვარგარეთის ნარჩენებით გამოწვეული შედეგების შესახებ ინფორმირების მიზნით. ზღვის კაზინოს კულტურის ცენტრში, ქალაქ ბურგასში.

მონაწილეობდნენ MOEW- ის, მეტეოროლოგიისა და ჰიდროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის (NIMH) ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის (BAS), მწვანე ბალკანეთის ველური ბუნების სამაშველო ცენტრის და ფონდ ვია პონტიკას ექსპერტები, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ფართო საზოგადოება. ის

პროექტის კოორდინატორი ”ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზღვის ნაგვის შემცირებისთვის”, პრიორიტეტი 2.2. ”ცნობიერების ამაღლება და ერთობლივი ქმედებები მდინარისა და საზღვაო ნაგვის შემცირების მიზნით, ერთობლივი ოპერატიული პროგრამა” შავი ზღვის აუზი 2014-2020 ”, ქალბატონ ანა იანჩევამ, ფონდი ვია პონტიკასგან, წარმოადგინა Via Pontica– ს მიერ განხორციელებული ქმედებების პროგრესი და მოსალოდნელი შედეგები ფონდი ბურგასის მუნიციპალიტეტის პარტნიორთან ერთად, ბულგარეთის რესპუბლიკის საზღვაო სტრატეგიის ღონისძიების მე -5 ნაწილის შესახებ.

 

 

მან განაცხადა, რომ პროექტის ძირითადი საქმიანობის პარალელურად, შავი ზღვის და სანაპირო რეგიონების დაბინძურების შემცირების მიზნობრივი პოლიტიკის მხარდასაჭერად, ფონდი ვია პონტიკა და ბურგასის მუნიციპალიტეტი რეგულარულად აწყობენ საგანმანათლებლო კამპანიებსა და სემინარებს ბავშვების, სტუდენტებისა და ფართო საზოგადოებამ ხელი შეუწყოს დაბინძურების პრევენციის ღონისძიებების პოპულარიზაციას და პლაჟის / სანაპირო ზოლების გაწმენდას მოხალისეების მონაწილეობით და საინფორმაციო მასალების (პლაკატების, ბროშურების, ბროშურების და ა.შ.) წარმოებით და ვიდეოების განაწილებით redmarlitter.eu, viapontica.org და მასმედიის საშუალებით. ვებგვერდები

ღონისძიება No5 ეხება ბიზნესის ცნობიერების ყოველწლიური კამპანიის კოორდინირებულ ორგანიზებას / მხარდაჭერას (ვაჭრები, პლაჟის კონცესიონერები, პლაჟის სერვისის მომხმარებლები, მეთევზეები და ა.შ.) და საზოგადოებას (ტურისტები, სტუდენტები, ბავშვები და ა.შ.), შედეგების გათვალისწინებით. საზღვაო გარემო გამოწვეული საზღვაო ნარჩენებით და მათი გადამუშავების საჭიროება.

მწვანე ბალკანეთის WRC– მ წარადგინა პროექტი ”CeNoBS – MSFD– ის დანერგვა შავ ზღვაში ვეშაპისებრთა (D1) და ხმაურის მონიტორინგის (D11) რეგიონული სისტემის შექმნით GES– ის მისაღწევად, რომელიც დაიწყო ამ წლის დასაწყისში და გააერთიანა პარტნიორები ბულგარეთიდან, მონაკოდან, რუმინეთიდან, უკრაინიდან და თურქეთიდან.

პროფესორი დოქტორი ჯორდან მარინსკი (NIMH) აცხადებს შედეგებსა და მოსალოდნელ დავალებებს პროექტის ”გარემოს დაცვა მიმდებარე პორტების გამოყენებით ინოვაციური სასწავლო პროგრამებისათვის” – ECOPORTIL, რომელიც მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. პროექტის წამყვანი პარტნიორია ეპირის ტექნოლოგიური სასწავლო ინსტიტუტი, საბერძნეთი, პარტნიორები არიან: პორტის ინფრასტრუქტურის DP, ბულგარეთი, ეგეოსის უნივერსიტეტი, საბერძნეთი, მეტეოროლოგიისა და ჰიდროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი – ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, ბულგარეთი, საზღვაო ინსტიტუტი აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი, კვიპროსი და ტრანსპორტის ინსტიტუტი, ალბანეთი.

 

 

 

ბურგასის მუნიციპალიტეტმა, წარმოდგენილმა ქალბატონ მაია რუსევასთან, ევროპული პოლიტიკისა და პროგრამების დირექტორატის დირექტორმა, თანამშრომლებსა და ქვეკონტრაქტორებს შორის გაიზიარა საუკეთესო პრაქტიკა და სერიოზული ნაბიჯები პლასტიკური პროდუქტების შეზღუდვის მიზნით, რომლებიც მონაწილეობდნენ მუნიციპალიტეტის საქმიანობებსა და პროექტებში.

ეს კარგი მაგალითია, რომ მსგავსი თემების შესახებ შეიქმნა მთელი რიგი ღონისძიებები, რათა გაიზიარონ გამოცდილება და კარგი პრაქტიკა საზღვაო ნარჩენების ეკოლოგიური და ადამიანის ჯანმრთელობის შედეგების და მათი გადამუშავების საჭიროების შესახებ.

თემებმა მრავალი კომენტარი გამოიწვია და გამოიწვია მწვავე დისკუსია შავი ზღვის დასაცავად ცნობიერების ამაღლებისა და სამოქმედო ღონისძიებების შესახებ.

 

 

Last Updated on 27 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts