პრესკონფერენცია პროექტის “შავი ზღვის სანაპირო ზონებში საზღვაო ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები” დაწყების შესახებ ო ზოლში ზღვის მყარი ნარჩენების შესამცირებლად“ დაწყებისადმი მიძღვნილი პრეს-კონფერენცია

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

ბურგასის მუნიციპალიტეტის შეხვედრების ოთახში 27.09.2018 დილის 10.00 საათიდან გაიმართა პირველადი პრესკონფერენცია პროექტის ”შავი ზღვის სანაპირო ზონებში საზღვაო ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები” დაწყების შესახებ, პრიორიტეტი 2.2. “ცნობიერების ამაღლება და ერთობლივი ქმედებები მდინარისა და საზღვაო ნაგვის შესამცირებლად”, ერთობლივი საოპერაციო პროგრამა “შავი ზღვის აუზი 2014-2020”, რომელიც განხორციელდება რუმინეთის (კონსტანტას უნივერსიტეტი) და საქართველოდან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) წამყვან პარტნიორებთან ერთად. პარტნიორია Via Pontica Foundation, ბულგარეთი.

მულტიმედიური პრეზენტაციით ქალბატონმა რუსკა ბოიაჯიევამ, ბურგასის მუნიციპალიტეტის ევროპული პოლიტიკისა და გარემოს მერის მოადგილემ და ქალბატონმა ინა აგანფონოვამ, ვია პონტიკას ფონდის დამფუძნებელმა და გამგეობის თავმჯდომარემ გააცნეს მიზნები, დაგეგმილი აქტივობები და მოსალოდნელი პროექტის შედეგები.

მთავარი მიზანი – შავი ზღვის სანაპირო ზონებში ზღვის ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკისა და მეთოდების შემუშავება, რომელიც მიზნად ისახავს შავი ზღვისა და სანაპირო ზონების სისუფთავის დაცვას, ასევე პროექტის სპეციფიკურ მიზნებს განახორციელებენ პარტნიორები სამი ქვეყანა, რომლებიც აანალიზებენ დატვირთვას, თვალყურს ადევნებენ ძირითად დამაბინძურებელ ნაკადებს და ასუფთავებენ ნარჩენებს შერჩეულ საფრთხის შემცველ ადგილებში. არსებული ინფორმაცია შეიკრიბება საერთო მონაცემთა ბაზაში, რომლის ამოცანაა დაადგინოს ნარჩენების ძირითადი ნაკადები, დააკავშიროს ისინი ჰაერსა და ზღვის დინებებთან და პოტენციური კონცენტრაციის წერტილები. ამ ამოცანის შესასრულებლად, შემუშავდება ნარჩენების განაწილების კომპიუტერული რუკა მათი მოძრაობების პროგნოზირების მიზნით. მოეწყობა ტრანსსასაზღვრო გამწმენდი კამპანიები.

განხორციელების დროს შემუშავდება ცხელი ადგილის იდენტიფიკაციის მეთოდი და გზამკვლევი ეკოლოგიურად სუფთა საზღვაო ნაგვის მართვისთვის, ასევე საპროექტო დოკუმენტური ფილმი.

პროექტი იწყება 2018 წლის აგვისტოს მეორე ნახევარში და გაგრძელდება 30 თვე 2021 წლის თებერვლამდე.

პრესკონფერენცია ფართოდ გავრცელდა მედიაში. მათგან 36 -მა თავის მკითხველს, მსმენელს და დამთვალიერებელს გააცნო პროექტი, მისი ფუნქცია, ინიციატივები და მოსალოდნელი შედეგები.

პროექტის შემდეგი ღონისძიება არის სემინარი თემაზე “მყარი ნარჩენების დაბინძურება შავ ზღვაში და გარემოს დაცვის სხვა ასპექტები”, რომელიც გაიმართება ფლორის ექსპო ცენტრში 2018 წლის 2-3 ოქტომბერს. ამას დასჭირდება ჩართვა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების სფეროში მომუშავე გამოჩენილი მეცნიერები და ლექტორები.

 

Last Updated on 11 აგვისტო, 2021

Share This Article :

Related Posts