პროექტი „ ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზღვის მყარი ნარჩენების შესამცირებლად“ დაწყებისადმი მიძღვნილი პრეს-კონფერენცია

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

2018 წ. 27.09.  დილის 10 საათზე  ქ.ბურგასის მუნიციპალიტეტის შეხვედრების (საკონფერენციო) დარბაზში გაიმართა პრეს-კონფერენცია პროექტის „ ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზღვის მყარი ნარჩენების შესამცირებლად“ დაწყების შესახებ ( პრიორიტეტები 2.2. „ ცოდნის ამაღლება და ერთობლივი მოქმედებები მდინარეებსა და ზღვაში მყარი ნარჩენების შესამცირებლად,  გაერთიანებული ოპერატიული პროგრამა „შავი ზღვის  აუზი 2014 – 2020“), რომელიც იქნება ერთობლივად რეალიზებული რუმინეთის ( ოვიდიუსის უნივერსიტეტი), საქართველოს (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) და წამყვანი პარტნიორის  Via Pontica Foundation – ის (ბულგარეთი) მიერ.

პროექტის მთავარი ამოცანაა, რომ ინოვაციური ტექნიკის და მეთოდების განვითარების გზით შემცირდეს საზღვაო მყარი ნარჩენები/ მარინლიტერი შავი ზღვის სანაპირო არეალში და შენარჩუნდეს   სანაპირო ზოლის სისუფთავე. ასევე, პროექტის მონაწილე სამი ქვეყნის მიერ განხორციელდება ისეთ სპეციფიურ ამოცანებზე მუშაობა, როგორიცაა, გარემოზე ზეწოლის ანალიზი, დაბინძურების წყაროების ტრაექტორიის განსაზღვრა და მონიშნულ ადგილებში სანაპიროს დასუფთავება.

მოძიებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიქმნება ერთიან მონაცემთა ბაზა იმ მიზნით, რომ განისაზღვროს დანაგვიანების ძირითადი ნაკადები ჰაერისა და წყლის ნაკადებთან კავშირში და დაზუსტდეს დანაგვიანების პოტენციურად მაღალი კონცენტრაციის მქონე ადგილები. ამ ამოცანის შესასრულებლად შეიქმნება  ნარჩებების გადანაწილების კომპიუტერული რუქა. ასევე, გათვალისწინებულია ტრანსსასაზღვრო დასუფთავების აქციების ჩატარება. იმპლიმენტაციის განმავლობაში გამომუშავდება „ცხელი წერტილები“-ს საიდენტიფიკაციო მეთოდი, მარინლიტერის მართვის სახელმძღვანელო და სათანადო დოკუმენტაცია.პროექტი დაიწყო 2018 წლის აგვისტოში და გასტანს 30 თვე – 2021 წლის თებერვლამდე.

მედიამ ფართედ გააშუქა პრეს-კონფერენცია და საზოგადოებას მიაწოდა სრული ინფორმაცია პროექტის ფუნქციის, ინიციატივების და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.

პროექტის შემდეგი ივენთია სემინარი, რომელიც გაიმართება 2018 წ. 2-3 ოქტომბერს, ქ. ბურგასის ექსპოცენტრ „ ფლორა“ – ში,  თემაზე: “მყარი ნარჩენების ზემოქმედება შავ ზღვაზე და და გარემოს დაცვის სხვა ასპექტები“, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გარემოსდაცვით  და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების სფეროში მომუშავე  გამორჩეული მეცნიერები და სპეციალისტები.

Last Updated on 15 იანვარი, 2019

Share This Article :

Related Posts