საბოლოო შეხვედრა BSB552 პროექტის ფარგლებში RedMarLitter

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

დღეს, 2021 წლის 10 აგვისტოს, დაიწყო BSB552 RedMarLitter პროექტის საბოლოო შეხვედრა. COVID-19– თან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომების დაცვით, შეხვედრა ტარდება ჰიბრიდულ ფორმატში, რადგანაც საქართველოდან პარტნიორები შეუერთდნენ ინტერნეტს ივლისის ბოლოს ბულგარეთის რესპუბლიკაში შემოღებული ანტი-ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების გამო.

პირველ დღეს პარტნიორებმა წარმოადგინეს პროექტის საბოლოო აქტივობები და წარმოადგინეს BSB552 RedMarLitter პროექტის მიღწევები – მოქმედებები, ვადები და მის ფარგლებში მიღწეული შედეგების შეფასება შავი ზღვის აუზში დაბინძურების შემცირების თვალსაზრისით.

პროექტმა ხელი შეუწყო შავი ზღვისა და შავი ზღვის სანაპიროების განსაზღვრული სამიზნე ტერიტორიების ამჟამინდელი მდგომარეობის შესწავლას, ინფორმაციის შეგროვებას დაბინძურების წყაროების, საზღვაო ნაგვის რაოდენობისა და შემადგენლობის შესახებ და მონაცემთა ბაზის შექმნას, რომელიც აერთიანებს პროექტის ყველა პარტნიორი ქვეყნის მონაცემებს. რა

შეიქმნა კომპიუტერული რუკა და ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა, რომელიც იძლევა მონაცემებს შავ ზღვაში მიმდინარე დენებისა და მყარი ნარჩენების დაბინძურების შესახებ. პლატფორმა შექმნილია ისე, რომ მასში მონაცემების დამატება შესაძლებელია როგორც სამეცნიერო ორგანიზაციებისგან, ასევე ცალკეული მოქალაქეებისგან, რომლებმაც დაადგინეს დაბინძურების პროცესები. სისტემა საშუალებას იძლევა თვალყური ადევნოს მყარი ნარჩენების დაბინძურებას უფრო ყოვლისმომცველი და ხელმისაწვდომი გზით და ხელს შეუწყობს როგორც კვლევას, ასევე ნებაყოფლობით გაწმენდის ღონისძიებებს.

განხორციელდა საპილოტე ღონისძიებები წინასწარ განსაზღვრული ტერიტორიების გაწმენდის მიზნით ზღვის ნარჩენებისგან და შეიქმნა სახელმძღვანელო საზღვაო ნარჩენების მართვისათვის.

განხორციელდა პოლიტიკა საზოგადოებისა და განსაკუთრებით სხვადასხვა კულტურისა და წარმომავლობის ახალგაზრდების ინტეგრაციისათვის, შავი ზღვისა და შავი ზღვის სანაპიროების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით, ჩატარდა სამეცნიერო, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო კამპანიები, როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ ფარგლებში. დევიზი: ”ჩვენი ზღვა! Ჩვენი მომავალი!”

შედეგები წარედგინება კომპეტენტურ ინსტიტუტებს ევროპულ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე.
შეხვედრა ხვალ გაგრძელდება.

Last Updated on 10 აგვისტო, 2021

Share This Article :

Related Posts