სემინარის ”ფორუმი მომავალი ზღვებისთვის” გამოიყო ბულგარეთში 2021 წლის ევროპული ზღვის დღეს

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

20.05.2021 წელს, ქალაქ ბურგასის ზღვის ბაღში, საგამოფენო ცენტრში “ფლორა” გაიმართა ერთდღიანი სემინარი თემაზე “ფორუმი მომავალი ზღვებისთვის”. შავი ზღვის საზღვაო გარემოს ეკონომიკური, სოციალური და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ფონდმა Via Pontica და ბურგასის მუნიციპალიტეტმა ორგანიზება გაუწიეს ინიციატივას “ფორუმი მომავალი ზღვებისთვის”, ევროპული საზღვაო დღის პროგრამის ფარგლებში. ბულგარეთში 2021 წელს და პროექტის “შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზღვის ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები” ფარგლებში, BSB552 “RedMarLitter”, ერთობლივი ოპერაციული პროგრამა “შავი ზღვის აუზი 2014-2020”.

 

 

ფორუმმა შესაძლებლობა მისცა ჩაერთოს საინტერესო დისკუსიაში მეცნიერთა, ექსპერტთა და ადგილობრივი ლიდერების შესახებ, რათა განისაზღვროს სამომავლო ჰორიზონტები შავი ზღვის რესურსების დასაცავად და შენარჩუნებისთვის და განსაკუთრებით მისი დაცვა მყარი საზღვაო ნაგვით დაბინძურებისგან. 2018 წელს ჩატარებული ფორუმის წინა გამოცემაში მოცემული თემები საშუალებას აძლევს ყველა დაინტერესებული მხარის აქტიურ მონაწილეობას მიმდინარე გამოცემაში, ინფორმაციისა და წინადადებების გაცვლის მიზნით, შემდგომი საქმიანობის შესახებ

 

მისასალმებლები და სემინარის გახსნა გააკეთეს ბურგასის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ, პროფესორმა დოქტორმა სევდალინა თურმანოვამ, BAS– ის რეგიონალური აკადემიური ცენტრის ხელმძღვანელმა და ვესნა ბალტინამ, მერის მოადგილემ „სტრატეგიული განვითარება და ეკოლოგია, დიგიტალიზაცია და კლიმატის ადაპტაცია. პრობლემები ”ბურგასის მუნიციპალიტეტში.

 

 

 

შესავალ სიტყვაში, ინა აგაფონოვამ, ვია პონტიკას ფონდის დამფუძნებელმა და თავმჯდომარემ, ხაზი გაუსვა, რომ მოქმედების დრო მოვიდა – შავი ზღვის ცვლილებები გვეუბნება, რომ დაკარგვის დრო აღარ არის და ყველამ უნდა ვცდილობთ გადავდგათ ნაბიჯები. თავიდან ავიცილოთ შავი ზღვისა და სანაპიროების დაზიანება, გავააქტიუროთ ჩვენი ქმედებები მისი ცოცხალი რესურსების დაცვისა და შენარჩუნებისთვის და თანამშრომლობის განმტკიცება როგორც ცალკეულ ერებს შორის, ასევე რეგიონულ დონეზე.

 

 

“ეს ზღვის დღე და მისი აღნიშვნა მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებულობას ზღვისა და საზღვაო ინდუსტრიის მნიშვნელობის შესახებ. ჩვენი შავი ზღვა, უდავოდ, ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია, მაგრამ ასევე მგრძნობიარე ეკოსისტემა. ეს ჩვენი კულტურის ნაწილია, ჩვენი პერსპექტივების ნაწილი. მდგრადი ტურიზმის, საზღვაო საქმიანობისა და თევზაობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონსერვაციის პოლიტიკა საერთოა. ჩვენი ძალისხმევა უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი, რომელიც მიზნად ისახავს გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურის შექმნას და შავი ზღვის მუნიციპალიტეტების მიერ აღიარებული კულტურის ჩამოყალიბებას. სემინარი ვესნა ბალტინა, მერის მოადგილე სტრატეგიული განვითარებისა და ეკოლოგიის საკითხებში, დიგიტალიზაცია და კლიმატის პრობლემებთან ადაპტაცია ”ბურგასის მუნიციპალიტეტში.

 

 

პროფესორი დოქტორი სევდალინა ტურმანოვა, ბურგასის მუნიციპალური საბჭოს თავმჯდომარე, BAS– ის რეგიონალური აკადემიური ცენტრის ხელმძღვანელი და უნივერსიტეტის ლექტორი. პროფესორი ასენ ზლატაროვი აცხადებს პროექტის “საზღვაო გარემოს ცოდნის გაზრდა მდგრადი მენეჯმენტისთვის” საზღვაო რესურსების და ლურჯი ზრდის მისაღწევად “, რომლის მიზანია საზღვაო წყლებში და ფსკერზე მცურავი ნარჩენების ტიპების სამეცნიერო მონაცემთა ბაზის შექმნა ანთროპოგენული წნევის მქონე ადგილებში, კლასიფიკაციის შემუშავება და მათი შეფასება, რაც ხელს შეუწყობს საზღვაო ბაზის ცოდნის გაუმჯობესებას. გარემო, საზღვაო გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებლობისა და პასუხისმგებლობის ზრდა, საზღვაო გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება საზღვაო ნაგვის შემცირების ზომების დანერგვით და ბურგასის ყურეში ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვისა და განვითარების შესაძლებლობებით.

 

 

პროფესორმა დოქტორმა მარუსია ლუბჩევამ შავი ზღვის ინსტიტუტის ასოციაციიდან, ბურგასმა, განიხილა თემა “მწვანე გარიგების ბულგარეთის ლურჯი განზომილება”, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლურჯი ეკონომიკა არის ევროკავშირის მწვანე გარიგების განუყოფელი ნაწილი. მან დაამატა, რომ ლურჯი ეკონომიკის ახალი მიდგომა მოიცავს სანაპირო თემების მხარდაჭერას და ევროპული დეკარბონიზაციის სტრატეგიას. მდგრადი ლურჯი ეკონომიკის ახალი მიდგომა შეავსებს ევროპული მწვანე გარიგების სხვა კომპონენტებს.

 

 

ბურგასის მუნიციპალიტეტის ევროპული პოლიტიკის დირექტორატის მაია ველჩევამ წარმოადგინა პროექტი “ბურგასის ყურეში საზღვაო ნაგავსაყრელის შემცირების ღონისძიებების განხორციელება”, რომელიც დაფინანსებულია პროგრამის ფინანსური მექანიზმის “გარემოს დაცვა და კლიმატის ცვლილება” (OOSKP) მიერ. ევროპის ეკონომიკური სივრცე (EEA FM) 2014-2021. პროექტის მთავარი მიზანი არის ბურგასის ყურეში ზღვის წყლის ეკოლოგიური სტატუსის გაუმჯობესება და მოქალაქეების საზოგადოების ინფორმირებულობის, თვითშეგნების და პასუხისმგებლობის გაზრდა საზღვაო ნაგვის შემცირებასა და პრევენციაზე.

 

 

ასოც. პროფესორი დოქტორი დანიელა ტონევა, ვარნას ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ინჟ. ვენეტა სტეფანოვამ P-United EOOD– დან გამოაცხადა პროგრამა “მყარი საზღვაო ნარჩენებით დაბინძურების” ცხელი წერტილების “გამოვლენა”, რომელიც დააკვირდება ყველა ადგილის, მაკროელექტროსა და მიკროელემენტისგან სანაპირო ზოლის / სანაპირო ზოლების ხარისხისა და რაოდენობის მონიტორინგს. ბულგარეთის შავი ზღვის სანაპიროზე, მცურავი ზღვის ზედაპირზე, განთავსებული ზღვის ფსკერზე და ბიოტში. მონიტორინგის პროგრამაში მოცემულია ინფორმაცია მამოძრავებელი ძალების შესახებ (ტურიზმი, ურბანიზაცია, პორტები, გემები, კომერციული და რეკრეაციული თევზაობა) და რაოდენობრივი ინფორმაცია საზღვაო გარემოში ნარჩენების ზეწოლისა და პლაჟების, ზღვის ზედაპირისა და ფსკერის ზემოქმედების შესახებ.

 

 

იანკო იანკოვი, გლარუსის სპორტული თევზაობის კლუბის მენეჯერი – პარტნიორი პროექტში “ნაოსნობა შავი ზღვის გაღმა”, რომელიც ხორციელდება ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის ერთობლივი ოპერატიული პროგრამის ფარგლებში, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის “შავი ზღვის აუზი 2014-2020” ფარგლებში. თავისი შედეგები წარმოადგინა პროექტი მიზნად ისახავს შავი ზღვის პორტებსა და ჩრდილოეთ ეგეოსის ზღვის პორტებს შორის ტურისტული ნაკადების არსებული დაბრკოლებების გადალახვას.

 

 

სემინარის შუადღის პანელი გაიხსნა მოხსენებით “ნარჩენების მართვის ეროვნული პოლიტიკა”, რომელსაც წარმოადგენდა დეტელინა ივანოვა, ბურგასის გარემოს დაცვისა და წყლის რეგიონალური ინსპექციის დირექტორი. იგი მოიცავდა ნარჩენების მართვის სექტორში კანონმდებლობის, პროგრამის დოკუმენტების და პოლიტიკის ანალიზსა და შეფასებას.

 

 

პროექტის “ტრანსსასაზღვრო რეგიონები თანამშრომლობენ ლურჯი ზრდისთვის” (BLUE GROWTH COLLABs) პროექტის პრეზენტაციით, რომელიც დაფინანსებულია Interreg პროგრამის მიერ – IPA ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობისთვის ბულგარეთი – თურქეთი 2014-2020 გააკეთა ასოც. პროფესორი სვეტლანა ჯელევა, რექტორის მოადგილე, უნივერსიტეტის „პროფ. ასენ ზლატაროვი ”, ბურგას. პროექტის განსახორციელებლად უნივერსიტეტი “პროფესორი დოქტორი ასენ ზლატაროვი” – პარტნიორია ბურგასი თრაკიის უნივერსიტეტთან – ედირნესთან, საზღვრისპირა რეგიონში ლურჯი ზრდის კვლევითი ცენტრების შექმნის მიზნით, გარემოს დაცვის სფეროში სამეცნიერო ინსტიტუტების თანამშრომლობის ინიციატივით დაცვა, დაბინძურების შემცირება, წყლის მდგრადი მართვის ეკოსისტემები და საზღვაო და წყლის რესურსების ეფექტური გამოყენება.

 

 

ინჟინ. ივა სტამენოვა-იორდანოვამ P-United EOOD– სგან წარადგინა მოხსენება თემაზე: ”მყარი საზღვაო ნაგვის შემცირების ღონისძიებები” საზღვაო გარემოში ნარჩენების რაოდენობის შემცირების ინიციატივების შესახებ, მათ შორის ტრენინგი და ცნობიერების ამაღლება საზღვაო წყლის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, ექსპერტიზის ჩატარება, კვლევა და კვლევა. შეფასებები, ინტერნეტზე დაფუძნებული მოდელის შემუშავება, სადემონსტრაციო ღონისძიებების განხორციელება, კამპანიების ორგანიზება და ჩატარება.

 

 

სილვია ათანასოვამ, თევზაობის ეროვნული ქსელის ექსპერტმა “თანამშრომლობა და ინოვაცია” მენეჯმენტის განყოფილებამ თავის მოხსენებაში “ზრუნვა ზღვაზე – ზრუნვა ჩვენი მომავლისთვის. გამოწვევები, შესაძლებლობები და პერსპექტივები” წარმოადგენდა ორგანიზაციის მუდმივ მცდელობებს კარგი პრაქტიკისა და წარმატებული გადაწყვეტილებების მისაღწევად. ზღვის გარემოში მყარი ნარჩენების პრობლემას, ბუნებაში ადამიანის ქცევას და მასზე პასუხისმგებლობას.

 

 

სემინარის ბოლო მოხსენება ეხებოდა “პომორიის ტბის ნარჩენებით დაბინძურების, მიკროპლასტიკის ჩათვლით დაბინძურების კვლევის შედეგები”. იგი წარადგინა დიმიტარ პოპოვმა, პროექტის BSB142 BioLearn კოორდინატორმა “გარემოსდაცვითი ცნობიერება და ქცევა შავი ზღვის აუზის მნიშვნელოვან ჭარბტენიან ადგილებში დაბინძურების შესაჩერებლად”, რომელიც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციამ Green Ballqan

 

 

ეს დაკავშირებული იყო საგანმანათლებლო ინსტალაციასთან, რომელიც შედგებოდა ინფორმაციული კიოსკისა და ჩვეულებრივი დელფინების მოდელებისგან, რომელიც შეიცავს მდიდარ ინფორმაციას შავი ზღვისა და მისი მაცხოვრებლების შესახებ, ასევე ნარჩენების დაბინძურების გლობალური პრობლემის შესახებ, რომელიც გადატანილ იქნა RIM Burgas- ის ბუნებრივი ისტორიის გამოფენიდან. და მოწყობა საგამოფენო ცენტრში “ფლორა”

სემინარის მონაწილეებსა და ცენტრის სტუმრებს შეეძლოთ გაეცნოთ დელფინების სახეობებს, რომლებიც გვხვდება შავ ზღვაში, მათ მიერ გამოცემული ხმებით, ასევე საგანგაშო ინფორმაციით ნარჩენების დაბინძურების ხარისხის შესახებ, განსაკუთრებით კი პომორის ტბაში.

 

 

მომდევნო დისკუსიაში ნათლად იქნა ნათქვამი, რომ დაბინძურების შემცირების, საცხოვრებელი რესურსების მართვის გაუმჯობესების, ადამიანის განვითარების ხელშეწყობის ზომები ისე, რომ არ ზიანი მიაყენოს გარემოს, მიუხედავად ყველა კვლევისა და ანგარიშისა, არ ჩადებს საკმარის ძალისხმევას და გაუმჯობესებას. არ არის დაცული ზღვის წყლის მდგომარეობა და რესურსების დაცვა და არ მოიცავს იმ ტერიტორიებს, რომლებიც ახლოსაა ურბანიზებულ ტერიტორიებთან და სამრეწველო ობიექტებთან. ამიტომ, ერთი წუთითაც კი არ უნდა უარი თქვას შავი ზღვისა და მისი სანაპიროების ეკოლოგიური კატასტროფისგან გადასარჩენად!

დისკუსიას სხვა მეცნიერები და ექსპერტები შეუერთდნენ, სადაც წარმოდგენილი იყო საინტერესო და ღირებული მონაცემები და შედეგები შავი ზღვის კვლევების შედეგად და ამ მასალის ყველა მასალა ხელმისაწვდომია HERE

Last Updated on 24 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts