VIA PONTICA ფონდის მონაწილეობა მონაწილეობს ბულგარეთის საზღვაო სტრატეგიის მე -5 ღონისძიების ფარგლებში

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

2019 წლის 5 ივნისს, გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეს, გარემოს დაცვისა და წყლის სამინისტროს შავი ზღვის აუზის დირექციამ მოაწყო საინფორმაციო შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავდა საზღვაო ნარჩენებით გამოწვეულ შედეგებს საზღვაო გარემოში ქალაქ შავი ზღვის სასტუმროში. ვარნა.
მას ესწრებოდნენ IO-BAS, MOEW, მწვანე ბალკანეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის და Via Pontica Foundation- ის ექსპერტები და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, ასევე ფართო საზოგადოების წარმომადგენლები.

პროექტის კოორდინატორი “ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები შავი ზღვის სანაპირო ზონებში ნაგვის შემცირებისთვის”, პრიორიტეტი 2.2. “ცნობიერების ამაღლება და ერთობლივი ქმედებები მდინარისა და საზღვაო ნაგვის შემცირებისთვის, ერთობლივი ოპერაციული პროგრამა” შავი ზღვის აუზი 2014-2020 “, ანა იანჩევამ, ფონდი ვია პონტიკასგან, წარმოადგინა ბულგარეთის რესპუბლიკის საზღვაო სტრატეგიის მე -5 ღონისძიების შესახებ ბურგასის მუნიციპალიტეტის პარტნიორთან ერთად, ფონდ ვია პონტიკას მიერ განხორციელებული ქმედებების მიმდინარეობა და მოსალოდნელი შედეგები.

მან განაცხადა, რომ პროექტის ძირითადი საქმიანობის პარალელურად, შავი ზღვის და სანაპირო რეგიონების დაბინძურების შემცირების მიზნობრივი პოლიტიკის მხარდასაჭერად, ფონდი ვია პონტიკა და ბურგასის მუნიციპალიტეტი რეგულარულად აწყობენ საგანმანათლებლო კამპანიებსა და სემინარებს ბავშვების, სტუდენტებისა და ფართო საზოგადოებამ ხელი შეუწყოს დაბინძურების პრევენციის ღონისძიებების პოპულარიზაციას და პლაჟის / სანაპირო ზოლების გაწმენდას მოხალისეების მონაწილეობით და საინფორმაციო მასალების (პლაკატების, ბროშურების, ბროშურების და ა.შ.) წარმოებით და ვიდეოების განაწილებით redmarlitter.eu, viapontica.org და მასმედიის საშუალებით. ვებგვერდები

 

 

ღონისძიება No5 ეხება ბიზნესის ცნობიერების ყოველწლიური კამპანიის კოორდინირებულ ორგანიზებას / მხარდაჭერას (ვაჭრები, პლაჟის კონცესიონერები, პლაჟის სერვისის მომხმარებლები, მეთევზეები და ა.შ.) და საზოგადოებას (ტურისტები, სტუდენტები, ბავშვები და ა.შ.), შედეგების გათვალისწინებით. საზღვაო გარემო გამოწვეული საზღვაო ნარჩენებით და მათი გადამუშავების საჭიროება.

მწვანე ბალკანეთის არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარმოადგინა პროექტი “CeNoBS – ხელი შეუწყოს MSFD განხორციელებას შავ ზღვაში ვეშაპისებრთა (D1) და ხმაურის მონიტორინგის (D11) რეგიონალური სისტემის შექმნის გზით GES– ის მისაღწევად, რომელიც დაიწყო ამ წლის დასაწყისში და გააერთიანა პარტნიორები ბულგარეთიდან, მონაკოდან, რუმინეთიდან, უკრაინიდან და თურქეთიდან.

ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ოკეანოლოგიის ინსტიტუტმა (IS-BAS) გამოაქვეყნა პროექტის ”გარემომცველი პორტების გარემოს დაცვა კანონმდებლობის ინოვაციური სასწავლო საშუალებების გამოყენებით – შედეგების და მომავალი ამოცანების შესახებ – ECOPORTIL, რომელიც მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. პროექტის წამყვანი პარტნიორია ეპირის ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო ინსტიტუტი, საბერძნეთი, პარტნიორები არიან: Port Infrastructure DP, ბულგარეთი, ეგეოსის უნივერსიტეტი, საბერძნეთი, მეტეოროლოგიისა და ჰიდროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი – ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, ბულგარეთი, საზღვაო ინსტიტუტი აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი, კვიპროსი და ტრანსპორტის ინსტიტუტი, ალბანეთი.

ANEMONE პროექტი – “შავი ზღვის საზღვაო ეკოსისტემის ადამიანური ზეწოლისადმი მოწყვლადობის შეფასება”, რომელსაც ახორციელებს საზღვაო კვლევებისა და განვითარების ეროვნული ინსტიტუტი “გრიგორე ანტიპა”, რუმინეთი – პროექტის კოორდინატორი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Mare Nostrum, რუმინეთი, ოკეანოლოგიის ინსტიტუტი – BAS , ბულგარეთი, თურქეთი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სამეცნიერო საბჭოს – მარმარას კვლევის ცენტრს, თურქეთის საზღვაო კვლევის ფონდს, თურქეთსა და უკრაინის ზღვის ეკოლოგიის მეცნიერების ცენტრს, უკრაინას მიაწოდეს ინფორმაცია მისი მიზნებისა და საქმიანობის შესახებ.

თემებმა მრავალი კომენტარი გამოიწვია და გამოიწვია მწვავე დისკუსია შავი ზღვის დასაცავად ცნობიერების ამაღლებისა და სამოქმედო ღონისძიებების შესახებ.

Last Updated on 27 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts