ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА,СВЪРЗАНА С ПРОЕКТА RedMarLitter BSB 552

Екипът на Фондация „Виа Понтика“ споделя с радост, че вече успешно популяризираме доброволческата си инициатива свързана с проекта RedMarLitter BSB 552 „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ по приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на съвместна оперативна програма „Черноморски … Продължете с четенето на ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА,СВЪРЗАНА С ПРОЕКТА RedMarLitter BSB 552