ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BSB552 REDMARLITTER

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 12 август 2021 г. от 09:30 ч. в сградата на Община Бургас се проведе заключителна пресконференция по проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (BSB552 RedMarLitter)

Работата по изпълнение на проекта приключва със среща на партньорите по проекта в периода 10-12 август 2021 г. Водещ партньор на проекта е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са: Община Бургас, Университет „Овидиус“ – Констанца и Държавен университет на Тбилиси.

Проект „BSB552 RedMarLitter се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Продължителността на проекта е 30 месеца (от септември 2018 до февруари 2021 г.), с общ бюджет 580 335.60 € (1135014.12 лв.), като безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 533 908.74 € (1044212.96 лв.).

Постигнати резултати на проекта са:

Идентифициране на замърсяването с твърди отпадъци в Черноморския басейн с фокус върху определени представителни територии и проследяване на основните замърсяващи потоци;

Разработване на компютърно моделирана карта на разпространението на твърдите отпадъци в Черно море;

Провеждане на пилотно почистване чрез разработени по проекта иновативни методи в избрани пилотни територии;

Създаване на Наръчник за екологосъобразно третиране на твърдите морски отпадъци.

Презентация на резултатите със снимки, видео и линкове: https://bit.ly/3s8UI8d

 

Последно обновена на 12 август, 2021

Споделете в:

Още новини