FORMAREA BENEFICIARILOR DE LA PRIMA INVITAȚIE PENTRU TRIMITEREA PROPUNERILOR ÎN JOP „BLACK SEA BASIN 2014-2020”

Reduce fontul - | Mod implicit | Măriți fontul +

Pentru a asigura premisele pentru o implementare fără probleme a proiectelor contractate în cadrul primei cereri de propuneri a Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, structurile de gestionare a programului au organizat o sesiune de instruire dedicată beneficiarilor din prima cerere de propuneri.

Programul pentru bazinul Mării Negre 2014-2020 face parte din cooperarea transfrontalieră a Uniunii Europene (CBC) în cadrul Instrumentului său european de vecinătate (ENI).

ENI CBC primește finanțare de la ENI, precum și de la Fondul european de dezvoltare regională și Instrumentul de preaderare, care este pus în comun. Toate sursele de finanțare pot fi utilizate de ambele părți ale frontierei externe a UE pentru acțiuni de beneficiu comun.

Programul ENI CBC pentru bazinul Mării Negre 2014-2020 se bazează pe cadrul de cooperare anterior, programul ENPI CBC pentru bazinul Mării Negre 2007-2013, în cadrul căruia au fost atribuite și implementate 62 de proiecte în 8 țări din jurul bazinului Mării Negre.

Grupurile țintă pentru eveniment au fost beneficiarii principali și beneficiarii proiectelor contractate în cadrul primei cereri de propuneri.

Evenimentul a avut loc la București, România, în perioada 16-17 aprilie 2019. Sesiunea de instruire a avut ca scop îmbunătățirea capacității beneficiarilor și oferirea acestora unui rezumat al Manualului de implementare a proiectului, cu accent pe regulile generale pentru implementarea proiectului; comunicare internă și externă; management financiar al proiectelor, nereguli, fraude și corupție; raportare; modificarea contractului de grant; monitorizarea proiectului, verificarea cheltuielilor și verificările la fața locului.

Proiectul „Tehnici și metode inovatoare pentru reducerea gunoiului marin în zonele de coastă ale Mării Negre”, prioritatea 2.2. „Sensibilizare și acțiuni comune pentru reducerea deșeurilor fluviale și marine”, Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” a fost reprezentat de partenerii de proiect de la Fundația Via Pontica și Universitatea Ovidius din Constanța, România.

 

Last Updated on 27 iulie, 2021

Share This Article :

Related Posts