რესურსები

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

ცხელი წერტილების იდენტიფიკაციისა და ნარჩენების შემცირების ღონისძიებების მეთოდოლოგია

 

ბურგასის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილი მონაცემთა ანალიზი პლაჟებზე მყარი ნარჩენების ძირითადი კატეგორიების შესახებ

 

 

საველე ფორმა ცხელი წერტილების იდენტიფიკაციისათვის

 

 

მყარი ნარჩენების კატეგორიების/ქვეკატეგორიების ვიზუალური იდენტიფიცირების და კლასიფიცირების ფოტოსახელმძღვანელო ცხელი წერტილების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგიისათვის

 

 

ზღვის გარემოში მყარი ნარჩენების მდგრადი მართვის სახელმძღვანელო

 

 

 

BSB 552 ”RedMarLitter” ბროშურა 2021 შავი ზღვის გადასარჩენად

 

 

 

STUDY REGARDING THE STATE OF THE BLACK SEA  for the project Innovative techniques and methods for reducing the marine litter in the Black sea coastal areas – RED MAR LITTER MODEL OF THE WATER FLOWS AND MODEL OF WASTE DISTRIBUTION

 

 

 

ALL REPORTS FROM THE SEMINAR “FORUM FOR THE FUTURE SEAS”

 

 

 

„Increasing Knowledge of the Marine Environment for Sustainable Management of Marine Resources and Achieving Blue Growth“

 

 

„Blue Dimension of the Green Deal in Bulgaria“

 

 

Protection of the Sea Coast and Coastal Areas

 

 

„Identification of "Hot Spots"of Pollution with Solid Marine Litter"

 

 

Presentation of Results under the Project "Sailing through the Black Sea"

 

 

"National Waste Management Policies“

 

 

"Presentation of the project "Cross-border regions cooperate for blue growth" (BLUE GROWTH COLLABs)

 

 

"Measures to Reduce Marine Solid Waste"

 

 

"Caring for the Sea - Caring for Our Future. Challenges, Opportunities and Prospects "

 

 

Results of a Study for Pollution of Pomorie Lake with Waste, incl. Microplastics

 

 

 

"Plastics and Lagoons around the World - What Are the Dangers for the Black Sea"

 

 

Black Sea Pollution Risk Assessment

 

 

Ships as a Source of Pollution of the Black Sea by Solid Waste

 

 

How We, as Consumers, Affect the Pollution of the Black Sea

 

 

Monitoring of Waste Deposited on the Seabed. Methods for Sampling, Dissemination and Evaluation

 

 

Civil Science - a Contribution to the Picture of Marine Litter along the Coast

 

 

Monitoring of Marine Litter on the Bulgarian Black Sea Coast

 

 

Environmental Problems of the Black Sea

 

 

Black Sea, Free of Plastic

 

 

Monitoring of Floating Waste in the Waters off the Bulgarian Black SeaCoast in the Period 18-27.09.20

 

 

Presentation of the More Care Project, Funded by the Cross-Border Cooperation Programme Bulgaria

 

 

Waste in the Black Sea - the Responsibility of People for the Sustainable Development of the Marine Ecosystem

 

 

Last Updated on 11 აგვისტო, 2021