Резултати

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА „ГОРЕЩИ ТОЧКИ“ И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

 

 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА ТЕРИТОРИЯ

 

 

 

МОДЕЛ НА ВОДНИ ПОТОЦИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

 

 

 

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНА БУРГАС, ЗА СРЕЩАЕМОСТТА НА ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ПО ПЛАЖОВЕТЕ

 

 

 

Полева Бланка за попълване и идентифициране на „горещи точки“

 

 

 

ФОТО РЪКОВОДСТВО за визуално определяне и класификация на категориите / подкатегориите морски отпадъци към Методологията за идентификация на „горещи точки“

 

 

 

НАСОКИ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

 

 

BSB552 “RedMarLitter” – БРОШУРА 2021- ДА СПАСИМ ЧЕРНО МОРЕ!

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ – МОДЕЛ НА ВОДНИТЕ ПОТОЦИ И МОДЕЛ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

 

 

ВСИЧКИ ДОКЛАДИ ОТ СЕМИНАРА „БЪДЕЩЕТО НА МОРЕТО“

 

„Повишаване знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане на син растеж“

„Синьо измерение на Зелената сделка в България“

Защита на морския бряг и крайбрежните райони

„Идентифициране на "горещи точки" на замърсяване с твърди морски отпадъци“

Представяне на резултати по проект “Плаване през Черно море"

„Национални политики за управление на отпадъците“

Представяне на проект "Трансграничните региони сътрудничат за син растеж" (BLUE GROWTH COLLABs)

„Мерки за намаляване на твърдите морски отпадъци“

„Грижата за морето - грижа за нашето бъдеще. Предизвикателства, възможности и перспективи“

Резултати от проучване за замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци, вкл. микропластмаси

"Пластмасите и лагуните по света - какви са опасностите за Черно море"

Оценка на риска от замърсяване в Черно море

Корабите като източник на замърсяване на Черно море с твърди отпадъци

Как ние, като потребители, влияем на замърсяването на Черно море

Мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно. Методи за пробонабиране, разпространение и оценка

Гражданската наука - принос към картината на морските отпадъци по крайбрежието

Мониторинг на морските отпадъци по българското Черноморие

Екологични проблеми на Черно море

Черно море, свободно от пластмаса

Мониторинг на плаващи отпадъци във водите пред българския бряг на Черно море в периода 18-27.09.20

Представяне на проект More Care, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България

"Отпадъците в Черно море – отговорността на хората пред устойчивото развитие на морската екосистема"

Последно обновена на 12 август, 2021