Ресурси

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

"Пластмасите и лагуните по света - какви са опасностите за Черно море"

Оценка на риска от замърсяване в Черно море

Корабите като източник на замърсяване на Черно море с твърди отпадъци

Как ние, като потребители, влияем на замърсяването на Черно море

Мониторинг на отпадъците, отложени по морското дъно. Методи за пробонабиране, разпространение и оценка

Гражданската наука - принос към картината на морските отпадъци по крайбрежието

Мониторинг на морските отпадъци по българското Черноморие

Екологични проблеми на Черно море

Черно море, свободно от пластмаса

Мониторинг на плаващи отпадъци във водите пред българския бряг на Черно море в периода 18-27.09.20

Представяне на проект More Care, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България

"Отпадъците в Черно море – отговорността на хората пред устойчивото развитие на морската екосистема"

Последно обновена на 2 декември, 2018