Партньори

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Фондация „Виа Понтика“ е българска неправителствена организация, действаща в обществена полза и учредена с цел опазване на българската природа – съхраняване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към биоразнообразието в България. Седалището и адресът на управление на фондацията е: България, Бургас, с. Маринка, ул. “Петрова нива” 20

Фондация „Виа Понтика“ е пълноправен член на Wetlands International (https://www.wetlands.org) и IFOAM (http://www.ifoam.bio)

https://viapontica.org/bg/

Бургас е най-големият град в Югоизточна България – родно място и дом на известни поети, композитори, певци, актьори, режисьори, художници, фотографи и спортисти.

Община Бургас граничи с Черно море, като обгражда големия Бургаски залив. В близост до морския бряг се намират езерата Атанасовско, Мандренско и Бургаско (Вая), които образуват най-големия комплекс от крайморски езера в България – уникален с изключителното си биологично разнообразие. Оттук минава “Виа Понтика” – един от основните пътища за миграция на европейските прелетни птици.

Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите уникални възможности за комуникация. Тук се намира най-голямото товарно пристанище в страната. Международно летище – Бургас обслужва над 2 милиона пътници годишно.

https://www.burgas.bg/bg

Университетът „Овидиус“ в Констанца е публично висше учебно заведение, основано през 1961 г. и станал всеобхватен, мултикултурен университет през 1990 г. С близо 15 000 студенти и повече от 1000 служители, университетът е най-голямата институция за висше образование в Европейския съюз по Черноморието. С национални и международни акредитирани учебни програми и в трите цикъла на обучение в различни области, като се започне от медицината и науките за живота и се продължи с приложни науки и инженерство, социални науки, икономика и право, хуманитарни науки, изкуства и теология, университетът е силен център на образованието и научните изследвания в много динамичен икономически район, характеризиращ се с разнообразие и етническа и религиозна толерантност.

http://www.univ-ovidius.ro/

Държавният университет на името на Ивани Джахакишвили в Тбилиси е публичен университет за научни изследвания създаден на 8 февруари 1918 г. в Тбилиси, Грузия. Изключвайки академии и теологични семинарии, които от векове наред функционират в Грузия, Държавният университет на Тбилиси  е най-старият университет в Грузия и Кавказкия регион.

https://www.tsu.ge/en/

Последно обновена на 22 октомври, 2018