შეიქმნა ლურჯი ზრდის კვლევითი ცენტრები

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

უნივერსიტეტის “პროფესორი დოქტ. ასენ ზლატაროვი” – ბურგასისა და თრაკიის უნივერსიტეტი – ედირნე ახორციელებს პროექტს “ტრანსსასაზღვრო რეგიონები თანამშრომლობენ ცისფერი ზრდისთვის – ლურჯი ზრდის კოლეჯებისთვის”, რომლის მიზანია საზღვრისპირა რეგიონში ლურჯი ზრდის კვლევითი ცენტრების შექმნა როგორც სამეცნიერო თანამშრომლობის ინიციატივა – კვლევითი ინსტიტუტები გარემოს დაცვის, განსაკუთრებით დაბინძურების შემცირების, წყლის ეკოსისტემების მდგრადი მართვისა და საზღვაო და წყლის რესურსების ეფექტური გამოყენების სფეროში. ამის შესახებ Alma Mater- მა ბურგასში განაცხადა.

პროექტი ითვალისწინებს სამეცნიერო ცენტრების შექმნას ბურგასა და ედირნში, რომლის ფარგლებშიც აღიჭურვება და ფუნქციონირებს: წყლის პლასტმასით წყლის დაბინძურების ანალიზის ლაბორატორია, წყლის ეკოსისტემების ანალიზისა და მოდელირების ლაბორატორია, აკვაკულტურისა და ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია.

ცენტრები შეასრულებენ სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის როლს მეცნიერთა, მკვლევართა, ადგილობრივი და რეგიონული ინსტიტუტების თანამშრომლობისთვის ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენებისა და მართვის საერთო მიდგომების, მეთოდოლოგიების, მოდელებისა და ინიციატივების შემუშავებაში. ცენტრების სამეცნიერო საქმიანობა მათ საგანმანათლებლო ფუნქციასთან შერწყმულია სტუდენტების კვლევითი დავალებებისა და პროექტების ჩართვის, საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებისა და ადგილობრივ თემებთან მუშაობის თვალსაზრისით, ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქცევის შესაქმნელად

პროექტის განსახორციელებლად უნივერსიტეტი “პროფესორი დოქტორი ასენ ზლატაროვი” და თრაკიის უნივერსიტეტი – ედირნე პარტნიორია ქიმიური ტექნოლოგიის პროფესიული საშუალო სკოლის “აკად. ND ზელენსკი” – ბურგასი და ედირნის საშუალო სკოლა. სტუდენტები და მასწავლებლები საშუალო სკოლები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას პროექტით გათვალისწინებულ მოხალისეთა და ინფორმაციულ-საგანმანათლებლო ინიციატივებში, როგორც რეგიონის სხვადასხვა დონის საგანმანათლებლო ეკოსისტემებს შორის ეფექტური თანამშრომლობის შესაძლებლობების დემონსტრირება.

პროექტი არის პირველი სტრატეგიული, დაფინანსებული ინტერრეგ პროგრამის – IPA ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობისთვის ბულგარეთი – თურქეთი 2014 – 2020 წლების ბიუჯეტით 2 855 246 ევრო.

Last Updated on 25 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts