СЪЗДАВАТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СИН РАСТЕЖ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас и Тракийски университет – Одрин изпълняват проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH COLLABs), който има за цел създаването на изследователски центрове за син растеж в трансграничния регион, като инициатива за сътрудничество на научно – изследователски институции в областта на опазването на околната среда и по-специално намаляване на замърсяването, устойчиво управление на водните екосистеми и ефективно използване на морските и водни ресурси. Това съобщиха от бургаската Алма Матер.

Проектът предвижда създаването на Научно – изследователските центрове в Бургас и Одрин, в рамките на които ще бъдат оборудвани и ще функционират: Лаборатория за анализ на замърсяването на водите с пластмаса, Лаборатория за анализ и моделиране на водни екосистеми, Лаборатория по аквакултури и биотехнологии.

Центровете ще играят ролята на научна инфраструктура за съвместна работа на учени, изследователи, местни и регионални институции в разработването на общи подходи, методологии, модели и инициативи за устойчиво използване и управление на природните ресурси. Научно – изследователската дейност на центровете е комбинирана с тяхната образователна функция по отношение на включване на студенти и ученици в изследователски задачи и проекти, провеждане на информаационни кампании и работа с местните общности за формиране на екологично отговорно поведение.

При изпълнението на проекта Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Тракийски университет партнират с Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зеленский” – гр. Бургас и Гимназията в Едирне. Ученици и преподаватели от двете гимназии ще участват активно в доброволческите и информационно – образователни инициативи, предвидени по проекта като демонстрация на възможностите за ефективно партньорство между различните нива на образователните екосистеми в региона.

Проектът е първият стратегически, финансиран по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 с общ бюджет 2 855 246 Евро.

faragency.bg

 

 

Последно обновена на 25 ноември, 2020

Споделете в:

Още новини