ФОНДАЦИЯ ВИА ПОНТИКА ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ BSB552 / RedMarLitter НА ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

 

Бургас бе домакин на  работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката на тема „Синя икономика и Сини иновации“. Форумът се проведе на 19.11.2020 г. от 10:00 часа в Експозиционен център „Флора“.

Целите на работната среща бяха:

–  Да се представи дейността на българската научна общност, местните инициативни рибарски групи, неправителствените организации, общините и други заинтересовани страни, в областта на Синята икономика и Сините иновации;

–  Да се обменят знания, опит и добри практики за проекти и инициативи в областта на Синята икономика и Сините иновации, реализирани на национално и европейско ниво;

-Да се обсъдят възможностите за бъдещи съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни – представители на науката, публичния, стопанския и нестопанския сектор.

 

nacionalna-ribarska-mreja

 

Събитието се реализира с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Работната среща бе открита от Стоян Котов – директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ към Министерство на земеделието, храните и горите, което е Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По време на форума водещи учени и експерти представиха свои научни изследвания и иновативни разработки в областта на синята икономика. Специално участие онлайн взе проф. д-р Милен Балтов – съпредседател на Работната група на заинтересованите страни за Стратегическия дневен ред за иновации и развитие в Черно море към ГД „Изследвания и иновации“ на Европейската комисия.

 

nacionalna-ribarska-mreja

 

Експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа разкриха възможностите за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на Синята икономика, както и добри европейски практики в областта. Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ взе участие във форума с фотоизложба на тема „Живот сред рибарските мрежи – Несебър 2020“.

 

nacionalna-ribarska-mreja

 

В рамките на втория тематичен панел от работната среща, която включваше представяне на проекти и иновативни разработки с участие на български университети, неправителствени организации и местни инициативни рибарски групи, взе участие и представител на Фондация Виа Понтика.

 

nacionalna-ribarska-mreja

 

„Всички партньори по проект BSB552/RedMarLitter „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, се обединяват около схващането, че ключов фактор за осъществяването на стратегии като „Синя икономика“ и „Син растеж“ е осигуряване на знания, законова стабилност и сигурност за опазването на моретата и океаните чрез намаляване на замърсяването от реките, които се вливат в тях, корабоплаването и земните източници, както и мерки за предотвратяване и контрол на атмосферното замърсяване. Тези усилия трябва да се съчетаят максимално с насърчаване на сътрудничеството  между  крайбрежните държави“ заяви основателят и ръководител на Фондация Виа Понтика Ина Агафонова в своя доклад „Чисто Черно море- надеждата и бъдещето на морската икономика“. Той бе изслушан с голямо внимание, защото постави остро проблемите и бариерите пред развитието на Синята икономика.

 

nacionalna-ribarska-mreja

 

В рамките на последния тематичен панел бяха проведени интерактивни сесии за обсъждане на актуални въпроси, свързани с бъдещото развитие на Синята икономика и търсенето на решения за засилване на сътрудничеството между науката, бизнеса, публичния и неправителствения сектор за разработване на Сини иновации.

 

nacionalna-ribarska-mreja

Последно обновена на 23 ноември, 2020

Споделете в:

Още новини