ПО СЛЕДИТЕ НА ОТПАДЪКА-ВИДЕО

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Община Бургас, партньор в проекта „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ се реализира по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ създаде филм за проекта, който се изпълнява заедно с Фондация „Виа Понтика“- България, Университет на Констанца (Овидиус), Румъния и Държавен университет на Тбилиси (Джавакашвили), Грузия.

Замърсяването на Черноморския басейн е проблем от международно значение. Основната цел на проекта е да се анализира натоварването на Черноморския басейн в конкретни представителни райони с отпадъци,  да се проследят основните замърсяващи потоци и да се извърши почистване на отпадъците чрез разработените мерки в конкретен демонстрационен пилотен обект чрез иновативни методи.

Вижте видеото!

 

Последно обновена на 26 юли, 2021

Споделете в:

Още новини