ЕКСПЕРТИ НА ПРОЕКТА BSB552 / RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА МОРСКИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСМАСА

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

 

На 10 ноември, в 11:00 ч. CET (Централно-европейско време) се проведе уебинара „Към море без пластмаса: политики на ЕС и морски защитени територии“.

В контекста на европейската зелена сделка, и по-специално на плана за действие за кръговата икономика и стратегията за биологичното разнообразие, на уебинара бяха поставени и дискутирани въпроси свързани с  изследването на морските защитени зони и замърсяването с пластмаса. Разгледани бяха по-отблизо някои от проблемите за справяне със замърсяването с пластмаса в морските защитени зони чрез редица казуси в цяла Европа. Събитието събра създателите на политики от ЕС, европейските мениджъри на МПА, представители от частния сектор и други заинтересовани страни, за да обсъдят предизвикателствата и потенциалните пътища напред и беше възможност за обмен на знания, идеи и препоръки относно прилагането на съответните елементи по Европейския зелен договор. В събитието взеха участие и експерти на проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“, реализиращ се по приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Уебинарът бе открит от Фернандо Пинилос (Fernando Pinillos) – Федерация EUROPARC който представи темата от гледна точка на ПА (Protective Areas) и Алберто Аройо Шнел (Alberto Arroyo Schnell) – Международен съюз за опазване на природата (IUCN), който поздрави участниците с добре дошли от IUCN, и сподели виждането на съюза за борбата с пластмасовото предизвикателство.

Михаил Пападоянакис (Michail Papadoyannakis) от ГД „Околна среда“ на Европейската комисия постави на обсъждане „Политики на ЕС срещу морските отпадъци и перспективите на Зелената сделка“. Като експерт, работил в Европейската комисия по научни изследвания, индустриална политика и екологични въпроси в Генерална дирекция „Околна среда“ и занимаващ се главно с въпроси, свързани с управлението на отпадъците, опасните вещества, а от 2009 г. и с проблемите на морската среда, той се фокусира върху прилагането на Рамковата директива за морската стратегия на ЕС, връзките с конвенциите за регионалните морета в цяла Европа и морските отпадъци.

След това бе разгледан казусът: Инициатива „Пластмасовите острови без отпадъци“, преставен от Жоао Соса( Joao Sousa), директор по морските въпроси на проектите на Международния съюз за опазване на природата (IUCN), Той се фокусира върху съвместни решения за намаляване на пластмасови отпадъци в световните морета и океани, като това включва координиране на научните изследвания за информиращи политики, създаване на платформи за насърчаване на иновациите и споделяне на най-добрите практики и сътрудничество с индустрията за промяна на поведението.

Одей Гарсия-Гарин (Odei García-Garin), доктор по биология, който понастоящем работи в Университета на Барселона върху появата, разпространението и изобилието на морски отпадъци и техните въздействия върху морската фауна, представи казуса „Проектът Interreg MEDSEALITTER: Разработване на специфични за Средиземноморието методи за защита на биологичното разнообразие от въздействието на отпадъци в басейна и на местните скали“. Той обърна специално внимание на анализа на микропластици и пластификатори, на техниките за дистанционно наблюдение и мониторинга на морски гръбначни животни.

Уебинарът беше на английски език, но хора с други езици в мрежата също бяха добре дошли. Много участници направиха изказвания с коментари, задаваха въпроси и се чуха мненията на представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Всички имаха възможност да получат нови идеи за най-добри практики в производството, в добива и рециклирането, почерпиха вдъхновение от професионалисти за популяризирането на иновационни изследователски материали и дизайн, следващи принципите на кръговата икономика, както и насърчение за ефективни кампании за повишаване на осведомеността на гражданите и потребителите.

Този уебинар бе организиран от

Последно обновена на 10 ноември, 2020

Споделете в:

Още новини