Day: 10/11/2020

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

ЕКСПЕРТИ НА ПРОЕКТА BSB552 / RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА МОРСКИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСМАСА

  На 10 ноември, в 11:00 ч. CET (Централно-европейско време) се проведе уебинара „Към море без пластмаса: политики на ЕС и морски защитени територии“. В контекста на европейската зелена сделка, и по-специално на плана за действие за кръговата икономика и стратегията за биологичното разнообразие, на уебинара бяха поставени и дискутирани въпроси свързани с  изследването на […]

В РУМЪНИЯ ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТИХА ПЛАЖОВЕТЕ КРАЙ ГРАД КОНСТАНЦА

Държавите-членки на Европейския съюз прилагат Рамковата директива за морската стратегия, част от законодателството на ЕС, което изисква от тях да наблюдават и определят мерки за справяне с предизвикателствата на европейските морета. Морското отпадъци се определя като едно от тези предизвикателства. Гражданите играят важна роля в борбата с морските отпадъци, особено по отношение на информираността за […]