ბურგასში წარმოდგენილი იყო შავი ზღვის შავი ფერის დაბინძურების ინოვაციური მონაცემთა ბაზა

შრიფტის შემცირება - | ნაგულისხმები | შრიფტის გაზრდა +

2019 წლის 25 სექტემბერს ბურგასის ფლორის საგამოფენო ცენტრში წარმოდგენილი იქნა ინოვაციური ონლაინ პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემებს შავი ზღვის დინების და ზღვის ნაგვის დაბინძურების შესახებ. პლატფორმა შექმნილია ისე, რომ მასში მონაცემები დაემატოს როგორც სამეცნიერო ორგანიზაციებს, ასევე ცალკეულმა მოქალაქეებმა, რომლებიც აკონტროლებენ ნარჩენებს. სისტემა საშუალებას მისცემს საზღვაო ნაგვის დაბინძურებას უფრო სრულყოფილად და ხელმისაწვდომი გზით და დაეხმაროს როგორც რეგიონში ჩატარებულ კვლევებს, ასევე ნებაყოფლობით შავი ზღვისკენ.

 

 

პლატფორმა შეიმუშავა გუნდის მიერ პროექტის „შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ზღვის ნაგვის შემცირების ინოვაციური ტექნიკა და მეთოდები“ ფარგლებში (BSB552 RedMarLitter), რომელშიც წამყვანი პარტნიორი, ფონდი ვია პონტიკა, გუნდები ბურგასის მუნიციპალიტეტთან და ორი უნივერსიტეტები – ”ოვიდიუსი” კონსტანტადან, რუმინეთიდან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, საქართველოდან და მოიცავს სამი ქვეყნის მონაცემებს.

შედეგად, მას დაემატება შავი ზღვის სხვა ქვეყნების მონაცემები. ონლაინ მონაცემთა ბაზის პრეზენტაცია იყო პროექტის BSB552 RedMarLitter– ის მეორე მონიტორინგის შეხვედრის ნაწილი, რომელიც ჩატარდა 2019 წლის 24–26 სექტემბერს.

 

 

პროექტი ხორციელდება პრიორიტეტით 2.2. ”ცნობიერების ამაღლება და ერთობლივი მოქმედებები მდინარისა და საზღვაო ნაგვის შემცირებისთვის”, ერთობლივი ოპერატიული პროგრამა ”შავი ზღვის აუზი 2014-2020”.

პროექტის მიმდინარე პროცედურების გარდა, დაინტერესებული მხარეების ყველა ჯგუფის წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ მონაწილეობა მიიღონ მონიტორინგის კამპანიაში. მიმდინარე ინტერაქტიული მიდგომის შესაბამისად, 2019 წლის 25 სექტემბერს, დილის 10 საათზე, ბურგას მარილის ტბების ჩრდილოეთით სანაპიროზე, საზღვაო აკადემიასთან ”ნ. Y. Vaptsarov ”ჩატარდა სამუშაოების დემონსტრირება და მონიტორინგის კამპანიის ჩატარების ტექნიკისა და მეთოდების პრეზენტაცია.

 

 

 

შეხვედრის ძირითადი თემა იყო ღია დისკუსიები ექსპერტებთან და პარტნიორებთან, რომლებიც მნიშვნელოვან მოსაზრებებს იზიარებენ დაგეგმილი საქმიანობის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ცოდნის გაცვლასა და საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგისთვის შექმნილი კომპიუტერული პლატფორმის პრეზენტაციისთვის.

 

 

დღის წესრიგში შემდეგია განახლებული მენეჯმენტისა და შესყიდვების გეგმის განხორციელება. გარე კონტრაქტორების, რეგიონალური ექსპერტების, ადგილობრივი და აკადემიური ორგანოების მონაწილეობა დიდი შეფასება მისცა RedMarLitter– ის პარტნიორების გუნდმა.

 

Last Updated on 27 ივლისი, 2021

Share This Article :

Related Posts