ИНОВАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА В БУРГАС

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 25 септември 2019 г. в експозиционен център „Флора“ в гр. Бургас беше представена иновативна онлайн платформа, която предоставя данни за теченията в Черно море и замърсяването с твърди отпадъци. Платформата е разработена така, че в нея да могат да бъдат добавяни данни както от научни организации, така и от отделни граждани, които са установили процеси на замърсяване. Системата позволява проследяване на замърсяването с твърди отпадъци по един по-пълноценен и достъпен начин и ще подпомогне както научните изследвания в областта, така и доброволческата дейност по почистване.

 

 

Платформата е разработена от екипа по проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ (BSB552 RedMarLitter), в който водещият партньор Фондация «Виа Понтика» си партнира с община Бургас и два университета – «Овидиус» от Констанца, Румъния и Държавния университет на Тбилиси, Грузия и обхваща данни от трите държави. Впоследствие се очаква тя да бъде допълнена и с данни от другите държави от Черноморския басейн.

 

 

Проектът се изпълнява по приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. А представянето на онлайн платформата стана под шапката на втората мониторингова среща по проект BSB552 RedMarLitter, която се проведе в периода 24 – 26 септември 2019 г.

 

 

В допълнение към текущите проектни дейности, представители на всички заинтересовани групи имаха възможност да участват в мониторингова кампания. В съответствие с интерактивния ни подход, на 25 септември 2019 г., от 10 ч. на плаж северно от Бургаските солници и в сътрудничество с Военноморската академия „Н.Й. Вапцаров“,беше демонстрирана работа на терен и презентация на техники и методи на провеждане на кампания за мониторинг.

 

 

Акцент на текущата среща бяха откритите дискусии с експерти и партньори, които срещаха мнения и обратна връзка при обмена на знания относно напредъка на планираните дейности и представянето на създадената компютърна платформа за мониторинг на морските отпадъци. На дневен ред вече е изпълнението на актуализирания план за работа и интеграция на иновативни методики. Участието на външни изпълнители, регионални експерти, местни и академични институции беше високо оценено от екипа на всички партньори на RedMarLitter.

Последно обновена на 29 септември, 2020

Споделете в:

Още новини