CONSULTĂRI ONLINE PRIVIND ANALIZA ȘI POLITICA TERITORIALĂ, OBIECTIVE INTERREG ȘI SPECIFICE

Reduce fontul - | Mod implicit | Măriți fontul +

În țările din jurul bazinului Mării Negre, pregătirile pentru noua perioadă 2021-2027 a Programului Interreg Next Bazinul Mării Negre 2021-2027 continuă și toți așteaptă în prezent anunțarea primilor pași privind conținutul tematic al strategiei programului.

Procesul de consultare, care este deschis în perioada 11 ianuarie 2021 – 12 februarie 2021, este moderat de TESIM, care oferă suport metodologic pentru toate programele INTERREG – tesim-enicbc.eu și include furnizarea online de informații cu privire la analiza și politica teritorială, Interreg și obiective specifice considerate importante pentru primirea sprijinului.

 

Evenimentul pentru Bulgaria a fost organizat pe 03.02.2021 de către coordonatorul național al programului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și a fost condus de TESIM. Consultarea a fost efectuată online în limba engleză. Au participat reprezentanți ai Autorității de Management, ai Ministerului Dezvoltării Regionale din România și ai membrilor grupului de lucru pentru Bulgaria.

Întâlnirea a trezit un mare interes, ceea ce a fost justificat, deoarece participanții au primit informații generale despre perioada viitoare 2021-2027 și au fost încurajați să continue și să extindă cooperarea în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune pentru a aborda provocările comune din mediu, sănătate, siguranță și securitate și pentru a crea condiții mai bune pentru mobilitatea oamenilor, a mărfurilor și a capitalului.

 

Last Updated on 25 iulie, 2021

Share This Article :

Related Posts