ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ПО ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ И ПОЛИТИКА, INTERREG И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

В страните около басейна на Черно море продължава подготовката за новия период 2021-2027 на програмата Interreg Next Black Sea Basin Program 2021-2027 и в момента всички са в очакване на обявяването на първите стъпки по тематичното съдържание на програмната стратегия. Процесът на консултации, който е отворен от 11 януари 2021 г. до 12 февруари 2021 г. модерира фирма TESIM, която осъществява методическа подкрепа за всички програми по INTERREG -tesim-enicbc.eu и включва онлайн предоставяне на информация относно териториалния анализ и политика, Interreg и специфичните цели, считани за важни за получаване на подкрепа.

Събитието за България бе организирано на 03.02.2021 от националния координатор на програмата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и бе водено от фирма TESIM. Консултацията се проведе онлайн на английски език.  Участваха представители на Управляващия орган, Министерството на регионалното развитие на Румъния и членовете на работната група за България.

Срещата предизвика голям интерес, който бе оправдан, защото участниците получиха общирна информация за предстоящия период 2021-2027 гг. и бяха насърчени да продължават и разширяват сътрудничеството в регионите от двете страни на общите граници за справяне с общите предизвикателства в околната среда, общественото здраве, безопасност и сигурност, и създаване на по-добри условия за мобилност на хора, стоки и капитали.

Последно обновена на 3 февруари, 2021

Споделете в:

Още новини