ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОЕКТ RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВ ПОДХОД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МОРЕТАТА И РЕКИТЕ“

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

По покана на  СНЦ „Зелена Странджа“ Фондация Виа Понтика взе участие в международната конференция „Представяне на добри практики за управление и намаляване на отпадъците в Черноморски басейн“, по проект: „Нов подход за премахване на морски и речни отпадъци“, MARLENA реф. No 139. Проектът е  насочен към обединяване на силите на различни заинтересовани страни срещу замърсяването на крайбрежни зони, реки, защитени територии и природни резервати в Черноморски басейн.

Международната конференция се състоя в дните  9-10 февруари 2021г, онлайн през платформата ZOOM  и предложи богата програма с международно участие на партньори по проекта.

Начало на първия ден даде Община Демиркьой, Турция, която представи добри практики в процеса на управление на отпадъците  с изграждане на  регионална система за управление на отпадъците в Киркларели район. Също така представи и  производствените процеси в най-голямата интегрирана инсталация за биогаз в Европа, както и първият затворен цикъл в дървесния сектор с производство на нулеви отпадъци и биомаса.

В последващия панел от програмата се включиха и СНЦ „Зелена Странджа“, като партньори от България. Те представиха регионална система за управление на отпадъците, както и реализирани инвестиционни проекти за опазване на чистотата на водата в област Бургас – регионална пречиствателна станция „Братово-Запад“, мобилни центрове за отпадъци в Бургас, еко акции за почистване.

Към добрите практики и възможности, които разкрива проекта за управление и използване на влажните зони беше представен и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Екопаркът, изграден и поддържан от Фондация Виа Понтика, е посветен на съхраняване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите  и отговорностите към опазване на биоразнообразието в България.

Първия ден на конференцията завърши с представянето на добри практики и управление на отпадъците от Молдова.

Програмата във втория ден продължи с партньорите по проекта от Румъния. Бяха показани съвместни инициативи, кампании и еко-действия за почистване и намаляване на отпадъците в региона.

Вторият представител от България в рамките на проекта беше Община Малко Търново. Тяхното представяне показа регионална система за управление на отпадъците в Община Малко Търново: въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци; добри практики за поддържане на чистота в горите и инфраструктурата в Национален парк Странджа; посещение на фотоволтаичен парк край Малко Търново, построен върху рекултивирана земя; отворен урок за опазване на чистотата и биоразнообразието в Национален парк Странджа.

Партньорите от Украйна, в лицето на „Института по пазарни проблеми, икономически и екологични изследвания“, към Национална академия на науките на Украйна, пък завършиха конференцията с интересен филм за най-добри практики и  сътрудничество от регион Одеса.

Проектът MARLENA и проведената международна  конференция  за пореден път обедини действията на общността като популяризира и представи реализацията на трансграничните кампании за почистване на крайбрежните и речните води в Черноморския басейн и сподели добрите практики в тази област за намаляване и премахване на замърсяването.

Последно обновена на 26 юли, 2021

Споделете в:

Още новини