Day: 02/07/2020

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

КОМПЮТЪРЕН МОДЕЛ НАДВИЖЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ БЕ ПРЕДСТАВЕН НА СРЕЩА В ПОМОРИЕ

Екипът на Фондация „Виа Понтика“ взе участие в работна среща на заинтересованите страни на тема „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“, организирана по проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн (BioLEARN)”, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ (ENI CBC Joint Operational Programme […]