Day: 22/04/2019

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

УЧАСТИЕ НА RedMarLitter В РАБОТНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ НА ТЕМА МОРСКИ ОТПАДЪЦИ

На 17 април 2019 /сряда/ в град Варна, координатор проекти от екипа на Фондация „Виа Понтика“  посети първа работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски отпадъци“, организирана по проект „Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности“ (ANEMONE), финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски […]