УЧАСТИЕ НА RedMarLitter В РАБОТНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ НА ТЕМА МОРСКИ ОТПАДЪЦИ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 17 април 2019 /сряда/ в град Варна, координатор проекти от екипа на Фондация „Виа Понтика“  посети първа работна среща на заинтересованите страни в България на тема „Морски отпадъци“, организирана по проект „Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности“ (ANEMONE), финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“.

На срещата присъстваха експерти от различни области, свързани с управлението на отпадъци и опазване на околната среда, морски транспорт, рибарство, наука, представители на НПО и студенти. Основната цел на срещата бе да се запознае обществеността с научните дейности, свързани със събиране на данни и извършване на мониторинг на морските отпадъци съгласно Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). Паралелни срещи предстои да се проведат и в страните, които имат партньорско участие в проекта – Румъния, Украйна и Турция.

Освен целите, очаквани резултати и предстоящи дейности за проект ANEMONE, на срещата бяха представени и още няколко проекта насочени към подобряване на морската среда и намаляване на твърдите отпадъци. Сред тях бе и проектът RedMarLitter BSB552 – „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“. Сходната тематика позволи ползотворна дискусия и обмяна на информация относно възможности, трудности и рискове, които ни предстоят. Работната сесия приключи с мониторингова кампания за пробонабиране на брегови отпадъци и анализ на получените данни.

 

\\

Благодарим на колегите за поканата и оставаме на разположение за обмен на опит, данни и решения.

Последно обновена на 27 юли, 2021

Споделете в:

Още новини