Day: 06/06/2019

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Фондация Виа Понтика участва в среща по мярка 5 от Морската стратегия на Република България

На 5 юни  2019 г., Световния ден на околната среда, Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Министерство на околната среда и водите организира Информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци в хотел „Черно море“ Варна. В нея взеха участие освен експерти от ИО-БАН, МОСВ, СНЦ […]