ФОНДАЦИЯ ВИА ПОНТИКА СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В КАМПАНИЯ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО БУРГАС

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 17.07.2020 г. екипът на Фондация Виа Понтика взе участие в кампания по почистване в района на езерото Вая, квартал Горно Езерово и други влажни зони около град Бургас. Кампанията се осъществява в рамките на проект „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste), финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България-Турция 2014-2020.

Проектът има за цел да допринесе за ефективността на предприетите от властите мерки за решаване на проблема с морските отпадъци, като общо предизвикателство в опазването на околната среда на Черно и Егейско море.

Основните дейности включват почистване и премахване на сметището в района на канала „Вая“ край Бургас. Предвидени са и редица кампании, насочени към почистване на морските отпадъци и повишена ангажираност на обществото към проблемите, свързани със защитата на морето от замърсяване и подобряване на околната среда.

В рамките на проекта ще бъдат представени добрите практики за управление на отпадъците от влажни зони и намаление на морските отпадъци, различни системи за събиране на отпадъци в Европейския Съюз и България, законодателните мерки и прилагането на законодателството.

В синхрон с работата на Фондация Виа Понтика по проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ и като част от изграденото сътрудничество на местно институционално ниво, екипът на Фондацията подкрепя партньорите от Областна управа Бургас и с удоволствие ще се включи в предстоящите инициативи посветени на редуциране на морските отпадъци и почистване на влажните зони около Бургас и замърсените места по южното Черноморие.

Последно обновена на 28 септември, 2020

Споделете в:

Още новини