ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ „НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ В ДЕМОНСТРАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ЧРЕЗ ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ”

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ В ДЕМОНСТРАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ЧРЕЗ ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ

процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и
ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в
демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на
иновативни мерки” по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на
морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ –RedMarLitter
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Черноморски басейн 2014-2020
Възложител
Фондация ВИА ПОНТИКА

Последно обновена на 29 април, 2021

Споделете в:

Още новини