ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ТБИЛИСИ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Тбилиският държавен университет „Ив.Джавахишвили“ организира на 28.10.2020 г. онлайн събитието „Информационен ден“ – DT 4.2.4, планирано в рамките на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество на ЕС BSB 2014 – 2020 проект „RedMarLitter – BSB552“.

Събитието беше посветено на Международния ден на Черно море и имаше за цел да обхване редица важни сфери, а по-специално: да популяризира целите и задачите на проекта, да подчертае важността на получените резултати, да повиши екологичната осведоменост в местните общности и заинтересованите страни, да привлече младото поколение при изпълнението на проекта, както и да се гарантира тясното сътрудничество между текущите проекти на ЕС в рамките на инициативата за синергия на Черно море на ЕС.

Компетентен кръг от представители – около 60 души от държавни агенции, научни и обществени образователни институции (университети и училища) и неправителствени организации, взеха участие в събитието.

Срещата беше открита от заместник-декана на Факултета по точни и естествени науки на ТДУ, проф. Въжа Трапаидзе, д-р на науките. Приветствените речи бяха представени от Дейвид Буджиашвили – директор на отдел „Координация на помощта и секторна интеграция на ЕС / Министерство на външните работи“, Ина Агафонова (България) – координатор на проекта „RedMarLitter BSB552“, проф. Нино Окрибелашвили – заместник-ректор на Тбилиския държавен университет „Ив.Джавахишвили“.

Презентации относно целите на проекта, целите и резултатите бяха направени от членове на екипа на ТДУ и външни експерти: д-р Инеса Кузанова (ТДУ), д-р Нино Мачитадзе (GA T1 – база данни) и проф. Демури Деметрашвили (GA T2 – Моделиране).

Дискусията, проведена след презентациите, разкри големия интерес на всички участници да споделят дейностите, извършвани в рамките на проекта „RedMarLitter“ и готовността за активно популяризиране на подхода, целите и резултатите от проекта.

Активно участие в събитието имаха участниците от Военноморската академия в Батуми, Националната агенция за околната среда, Центъра за наблюдение в Батуми, студенти от ТДУ и ЮНИОР ТДУ, учителката в Държавно училище № 4 на град Поти г-жа Марин Миминошвили, ученици от училището и др.

След обсъждането семинарът бе закрит.

 

 

 

 

Последно обновена на 1 ноември, 2020

Споделете в:

Още новини