МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА ПО-СИНЬО ЧЕРНО МОРЕ“

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Международна онлайн конференция „Заедно за по-синьо Черно море“, имаща за цел да подпомогне целенасоченото и устойчиво развитие на Черноморския регион, бе организирана от МОСВ и посветена на Международния ден на Черно море.

Виртуалната среща се състоя на 30 октомври (петък) от 10:00 до 12:00 часа, чрез платформата Zoom, като всеки желаещ можеше да се включи като зрител на https://www.moew.government.bg/

Участници в международния форум бяха представители на Черноморската комисия, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ОЧИС, Световната банка, парламентаристи, представители на държавната и местната власт, учени и еколози.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, която откри събитието, отбеляза дългогодишните, съвместни усилия за опазването на Черно море и постигнатите резултати. Тя даде тон на обсъждането на перспективите за подобряване състоянието на морската среда в дългосрочен аспект и бъдещи инициативи за сътрудничество между шестте черноморски държави – България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна.

Председателката на Комисията по околната среда и водите в Парламента, бургаският депутат, Ивелина Василева, представи законодателната рамка за опазване на морската среда, която продължава да се усъвършенства и надгражда. Тя обяви още: обяви още: „Очакваме в Парламента да бъдат представени за разглеждане промените, свързани с новия европейски законодателен пакет за намаляване на отпадъците и пластмасата за еднократна употреба, който трябва да влезе в сила от средата на следващата година и е много важен за уязвим воден басейн като Черно море. Очакваме и новия Национален план за управление на отпадъците за периода до 2028 г., както и националната Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика.“

Изводите, около които се обединиха всички, бяха, че извършеното до момента в рамките на Общия дневен ред на Черно море, както и на други политически, икономически и екологични формати, е добра основа за надграждане и постигане на балансирано опазване на Черно море и икономическото развитие на региона.

Последно обновена на 26 юли, 2021

Споделете в:

Още новини