ПИЛОТЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МОДЕЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА УЛАВЯНЕ НА ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

В рамките на дейностите, реализирани по проект BSB552 / RedMarLitter „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море “, приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, на 20.07.2021 г. бе монтиран демонстрационен модел на съоръжение за улавяне на твърди морски отпадъци на р. Чукарска.

Съоръжението е дело на водещия партньор Фондация „Виа Понтика“ и е изработено след експертни анализи и детайлни изследвания въз основа на съвременни иновативни технологии и разработените от Община Бургас, партньор по проекта, „Насоки за намаляване на отпадъците“. То има за цел да способства за намаляване на отпадъците в крайбрежната зона, носени от вливащите се в морето реки.

Голямото предимство на демонстрираното иновативно съоръжение е изработването му от отпадъчни материали – поплавъци и стари рибарски мрежи и фактът, че то по никакъв начин не застрашава морските обитатели.

За местоположение на първото съоръжение бе избран Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, който е разположен край Бургаското езеро „Вая“. Езерото е свързано с морето чрез канал с шлюз. Подхранва се предимно от речните води, като се прехвърлят и пресни води от Мандренското езеро. В западната част се вливат Айтоска река, Съндердере и Чукарска река. Езерото е подложено на силен антропогенен натиск поради близостта му с гъсто населения град, големите промишлени съоръжения и комплекси, както и поради неограничения и неконтролиран достъп на хора извън защитените територии и заплашва чистотата на Черно море.

Именно тук и в присъствието на представители на Община Бургас (която също участва в изпълнението на проекта BSB552 / RedMarLitter) бе извършена много успешна демонстрация на съоръжението, която изпълни сърцата на създателите му с гордост и надежда, че способстват за постигане на напредък в опазването на морската среда на Черно море и в съхраняването на неговите живи ресурси.

Последно обновена на 10 август, 2021

Споделете в:

Още новини