„ПО СЛЕДИТЕ НА ОТПАДЪКА“ БЕ ПОКАЗАН ОТ БНТ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Българската национална телевизия показва документалния филм „По следите на отпадъка“ от 15.07. до 31.07.2021 г. , който проследява работата по събирането, изследването и систематизирането на отпадъците по крайбрежието в района на Бургас в рамките на проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът се изпълнява съвместно с Община Бургас и партньори от Румъния (Университет на Констанца) и Грузия (Държавен университет на Тбилиси), като водещ партньор е Фондация „Виа Понтика“, България.

„По следите на отпадъка“е дело на един от българските партньори, участващи в проекта-Община Бургас и показва борбата за намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, която се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на ключови замърсители и изпълнение на пилотни дейности за почистване на дефинирани предварително райони от морски отпадъци. Филмът е част от действията на участниците в проекта за устойчивото въздействие върху отношението към околната среда на населението и посетителите на Черноморския регион.

ВИЖТЕ ФИЛМА В БНТ

ВИЖТЕ ФИЛМА В YOU TUBE

 

 

Последно обновена на 19 юли, 2021

Споделете в:

Още новини