ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ“

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

В заседателната зала на община Бургас от 10.00 часа на 27.09.2018 се проведе начална пресконференция по повод стартирането на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“, който е финансиран от оперативната програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Водещ партньор на проекта е фондация „Виа Понтика“ съвместно с Община Бургас, Университетът в Констанца, Румъния и Държавният университет на Тбилиси в Грузия.

С помощта на мултимедийна презентация г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет по европейски политики и околна среда в Община Бургас и г-жа Ина Агафонова, председател на Управителния съвет на фондация „Виа Понтика“, запознаха присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.

Основната цел – разработването на иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море, насочена към опазване чистотата на Черно море и крайбрежните райони, както и специфичните цели на проекта ще се реализират от партньорите от трите държави, които да анализират натоварването, да проследят основните замърсяващи потоци и да извършат почистване на отпадъци в избрани застрашени райони. Наличната информация ще бъде събрана в обща база данни, като проектът има за задача да открие пътя на основните потоци отпадъци, да ги свърже с въздушните и морските течения и да локализира потенциалните точки на концентрация. За постигането на тази задача ще бъде направена компютърна карта на разпределението на отпадъците, чиято цел е да се предвидят техните движения. Ще бъдат организирани трансгранични кампании за почистване.

По време на изпълнението ще бъде разработена също Методика за идентифициране на горещи точки и Насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци, както и документален филм за проекта.

Стартиралият вече проект през втората половина на месец август 2018 г. ще продължи 30 месеца до февруари 2021.

Пресконференцията бе отразена широко в медиите. 36 от тях запознаха читателите, слушателите и зрителите си с проекта, неговата функция, инициативите и очакваните резултати.

Следващото събитие по проекта е семинар на тема „Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на опазването на околната среда“, който ще се проведе в експоцентър „Флора“ в периода 2-3 октомври 2018 г. В него ще вземат участие изтъкнати учени и преподаватели, работещи в сферата на опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

Последно обновена на 8 май, 2022

Споделете в:

Още новини