ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА BSB552 RedMarLitter

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

В рамките на проект  „Иновационни техники и методи за намаляване на  морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ – “RedMarLitter” BSB 552 се проведе втора работна среща в Бургас в периода 19-22 март 2019. Партньорите по проекта от България, Румъния и Грузия се събраха в Бизнес инкубатор Бургас и обсъдиха напредъка по проекта и предстоящите дейности по неговото изпълнение. След въведение от водещия партньор Фондация „Виа Понтика“ и приемане на дневния ред на 20.03, срещата продължи в работен формат под формата на дискусия и обсъждане на дейностите, изпълнени до момента по работния график и необходимите следващи стъпки. На 21.03. Община Бургас представи разработената Интернет платформа по проекта, нейната структура и дизайн. Партньорите имаха възможност да се запознаят с функционалностите и в реално време изпробваха панела за управление със собствените си акаунти.

По време на срещата партньорите се запознаха с академични представители от Бургас в лицето на експертите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – катедра „Екология и опазване на околната среда“, които ежегодно организират конференцията „Да мислим екологично за бъдещето“. Мотото на конференцията е в унисон с целите на проекта и за техните колеги от Грузия и Румъния, партньори по проекта,  беше важно и интересно да обменят знания и опит, свързани със замърсяване на водите на Черноморски басейн.

Като част от програмата на събитието, фондация „Виа Понтика“ организира посещение на Еко парк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ – един перспективен проект на Фондация „Виа Понтика“, изцяло обвързан с грижата към природата и опазване на екологичното разнообразие.

 

Последно обновена на 27 юли, 2021

Споделете в:

Още новини