ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИАЛНА РАБОТНА СРЕЩА

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Ана Янчева, координатор по проект RedMarLitter BSB552 – „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ посети работна среща на колегите от Черноморска мрежа на НПО по проект MARLITER BSB138 „Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за мониторинга на околната среда и инструменти за данни за Черноморски басейн в подкрепа на сътрудничеството за намаляване на морските отпадъци“.

Мероприятието се проведе на 28-01 март 2019 в град Варна, хотел Голдън Тюлип. Темата за „Подобряване на достъпа до екологична информация за състоянието на Черно море – отговорност, знания и сътрудничество“ ангажира експерти на институционално ниво – Басейнова дирекция „Черноморски район“, Институт по Океанология към БАН, РЗИ Добрич, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, представители на различни неправителствени организации, както и широката публика.

Срещата имаше за цел да подпомогне екипа на проекта в създаването на интерактивна карта на Черно море, инструмент с публичен достъп и интерактивни компоненти с няколко обществени функции – информационна, управленска и образователна.  Участниците в срещата бяха приканени като бъдещи потребители да споделят обратна връзка за това каква информация би била полезна и как по-достъпно да бъде представена тя.

Ние от Фондация „Виа Понтика“ благодарим за поканата и участието на експертите на Черноморска мрежа НПО в нашите работни семинари. Поради сходната тематика на проектите, смятаме, че е от изключителна важност обменът на информация, контакти и знания между различните организации, работещи по тази тежка проблематика, да бъде непрекъснат.

 

Последно обновена на 27 юли, 2021

Споделете в:

Още новини