ГРАНТОВА СХЕМА ЗА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА В БУРГАС

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 20 Февруари 2020 г., координатор проекти към екипа на Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter BSB552, посети Информационен ден в град Бургас, Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, зала № 2 за обявената Покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2  „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“, организиран от програмния оператор към програма „Опазване на околната среда“.

Приветствени слова от заместник министър Атанаска Николова и проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет гр. Бургас, дадоха старт на презентационния панел, с фокус обсъждане на основни понятия, допустими кандидати и партньори, партньорско споразумение, попълване на бюджет и други специфични условия.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.

Малката грантова схема финансира проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. В синхрон с всички предприети мерки по проекта РедМарЛитър и в желанието си да обогатим и надградим създаденото сътрудничество с други партньори по оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, активно следим всички възможности за решаване на този проблем от международно значение.

Последно обновена на 29 септември, 2020

Споделете в:

Още новини