ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА,СВЪРЗАНА С ПРОЕКТА RedMarLitter BSB 552

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

Екипът на Фондация „Виа Понтика“ споделя с радост, че вече успешно популяризираме доброволческата си инициатива свързана с проекта RedMarLitter BSB 552 „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ по приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“ на съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Преди да сме стартирали заложените в проекта кампании по почистване и повишаване информираността на широката аудитория, вече се радваме на интерес от съмишленици, които са се запознали със сайта на проекта и заявяват своята подкрепа. Ако и ти желаеш да се включиш в дейностите посветени на по-чисто Черно море, последвай ни на: https://redmarlitter.eu и натисни бутона „Стани доброволец“.

Последно обновена на 27 юли, 2021

Споделете в:

Още новини