ОБЕДИНЕНИ ЗА ПО-ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

На 10 януари 2020 г. по инициатива на участниците в проекта Marlena BSB139 се проведе среща между представители на проекти по програмата ENI за трансгранично сътрудничество за черноморски басейн 2014-2020 г. в България, а именно RedMarLitter BSB 552- „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море “, Marlena BSB 139 „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“и Zewsges BSB257- „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда”. Срещата се проведе в град Бургас. Тези три проекта се финансират по първата покана за представяне на предложения по съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 “, Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“.

В съответствие с общата цел на тази програма за подобряване на благосъстоянието в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместна защита на околната среда, всички участници решиха да предприемат действия към по-нататъшно сътрудничество, за да гарантират, че изпълнението и основните цели ще бъдат достигнати и дори надхвърлени.

Фондация Виа Понтика предостави Меморандум за сътрудничество за предвидения обмен на знания, ноу-хау, информация за базата данни и резултатите от мониторинга. Съгласно документа, който ще бъде подписан от Фондация Виа Понтика, Сдружение Зелена Странджа, Община Малко Търново и Съвет за развитие на туризма в Община Несебър, всички страни ще подобрят и увеличат информационния поток за:

– Анализ на степента на замърсяване на басейна на Черно море
– Резултати от действия за мониторинг и идентифициране на натоварването с отпадъци и акумулирани точки
– Идентификация на „горещите точки“
– Оценка и повишена осведоменост относно общите предложени мерки

По време на срещата беше създадена работна група, която ще акцентира върху следните полезни действия:
– Обмен на информация за всички проекти на съответните уебсайтове на проектите по приоритет 2.2.
– Обмен на достъп и насоки за бази данни и интерактивни платформи, разработени по проектите
– Обмен на информация при спазване на съответното законодателство на заинтересованите групи в региона на Програмата, вкл партньори от други страни в трите проекта.

Целта на работната група е да се реализират и насърчат полезни дейности с подкрепата на ЕС в региона. Всеки заинтересован участник е повече от добре дошъл да се присъедини и да подкрепи нашите общи усилия за намаляване на речните и морските отпадъци в басейна на Черно море! Моля, обадете се на +359899840138 или пишете на ayancheva@viapontica.org

Последно обновена на 14 януари, 2020

Споделете в:

Още новини