СЕМИНАР В ТБИЛИСИ

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

С цел популяризиране и разпространение на проблемите на Черно море, следване на принципите на МСФР на ЕС и реализиране на концептуалния подход на Черноморската синергия, с цел изпълнение на планираните дейности след известен период на спиране (Ковид-19) Тбилиският държавен университет „Иване Джавахишвили“,  в рамките на Инициативата за синергия на Черно море на ЕС, на 18.06.2021 г., под егидата на програмите на ЕС „Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество BSB 2014 – 2020“ и „Хоризонт 2020“ организира съвместен семинар за обучение по проектите „RedMarLitter – BSB552 ” и  „Black Sea Connect“, посветени на стартирането на Десетилетието на океанските науки на ООН.

Целта на семинара беше да се повиши екологичната осведоменост, по-нататъшното разпространение на резултатите и знанията за проектите чрез младо поколение от всички възрасти и пол и да се осигури тясното сътрудничество между текущите проекти на ЕС.

Семинарът беше комбиниран, in situ и виртуален (платформа ZOOM). Уъркшопът беше организиран със силно участие на TSU Junior University (образователният проект „ТДУ – Детски университет“) и подкрепата на Министерството на образованието и науката на Грузия.

Срещата бе открита от заместник-декана на Факултета по точни и естествени науки на ТСУ доц. проф. д-р Въжа Трапаидзе. Г-жа Tea Тариелашвили, национален член на GSO от Министерството на образованието и науката на Грузия взе участие в срещата.

Новата методология и насоки (в рамките на GA T3 на „RedMarLitter 552“) бяха представени на участниците от членовете на екипа на TSU и външни експерти със съответна презентация, целяща да инициира интерактивна дискусия. Всички части на методологията и насоките бяха представени в детайли, с особен акцент върху практическото използване на фотогида на морските отпадъци, с активно участие на публиката.

Видеофилмът, създаден в рамките на проекта и посветен на дейностите по проекта, също беше представен на участниците.

На срещата присъстваха ученици от различни краища на страната, студенти, кандидати по магистратура и докторантура от ТДУ, Грузински институт за обществени отношения (GIPA), Държавен университет ИЛИА (ISU), представители на EcoClub от град Поти, Национална агенция за околната среда и МСП ( около 50 участници). След дискусия семинарът за обучение беше закрит.

 

 

 

 

Последно обновена на 27 юни, 2021

Споделете в:

Още новини