Новини

Намаляване на шрифта - | Нормален | Увеличаване на шрифта +

ИНИЦИАТИВА „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО В МОЯТА СТРАНА“

Фондация “Виа Понтика” се включва в инициативата на Европейската комисия “Европейски ден на морето в моята страна” по повод Европейски морски ден 2021г На 20 май отбелязваме Европейския ден на морето. Обявяването му е сред ключовите инициативи на Интегрираната морска политика на ЕС, стартирана през 2007 г. Денят на морето среща заинтересовани лица от бизнеса […]

НОВИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА RedMarLitter BSB552 В ГРУЗИЯ

След двумесечен период на прекъсване, осигурен от пандемия Covid 19, Тбилиски държавен университет “Иванe Джавахишвили”(ТДУ) продължава изпълнението на планираните дейности, както следва: • Организиране на обучението за младежи по ML с участието на UNI Junior TSU –  https://www.tsu.ge/en/university-newspaper/page/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9D-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98; https://www.facebook.com/UnijunioatTSU/ ) и Министерството на науката и образованието и провеждането  на кампании за повишаване на осведомеността в […]

ДИСКУСИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ

Семинар „Бъдещето на морето“ ще се проведе на 20.05.2021 г. в експозиционен център „Флора“ в Морската градина на гр. Бургас. Събитието ще започне в 10:00 ч. и ще продължи до 16:00 ч. Форумът предоставя възможност да се включите в една интересна дискусия, чиято цел е да начертае бъдещите хоризонти на нашите действия за опазване и […]

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ „НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ В ДЕМОНСТРАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ЧРЕЗ ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ”

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОТПАДЪЦИ В ДЕМОНСТРАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ ЧРЕЗ ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на иновативни мерки” по проект „Иновационни […]

ВСЕ ПО-ЧЕСТО ОТКРИВАТ МИКРОПЛАСМАСИ В РИБАТА, КОЯТО ЯДЕМ

Ядем замърсена риба. Стотици видове риба съдържат микропластмаси, предупреждават световни учени. Нашето Черно море, за съжаление, е сред най-замърсените водни басейни. Общо 555 вида риби по целия свят поглъщат пластмаси. Най-често това се случва през хрилете. Няколко организации у нас изследват какви са отраженията върху морските обитатели от замърсяването във водите. По-малките частици от отпадъците […]

КОИ СА НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ СТЪПКИ, КОИТО ЕС МОЖЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СВОИТЕ ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ В РАМКИТЕ НА БЛОКА?

Разследвания, показващи как европейските пластмасови отпадъци, изпратени извън ЕС, за да бъдат „рециклирани“, са попаднали в сметище на другия край на света, са заглавията през последните няколко години. Това разкрива как продуктите и опаковките, които консумираме в Европа, и отпадъците, които генерираме, въздействат върху общностите и околната среда в други региони като Югоизточна Азия. С […]

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОЕКТ RedMarLitter ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВ ПОДХОД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В МОРЕТАТА И РЕКИТЕ“

По покана на  СНЦ „Зелена Странджа“ Фондация Виа Понтика взе участие в международната конференция „Представяне на добри практики за управление и намаляване на отпадъците в Черноморски басейн“, по проект: „Нов подход за премахване на морски и речни отпадъци“, MARLENA реф. No 139. Проектът е  насочен към обединяване на силите на различни заинтересовани страни срещу замърсяването […]

НАШИЯТ КАТАМАРАН ЗА СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ТРЪГВА ОТ 2024 Г. ДА ПОЧИСТВА ОКЕАНИТЕ, СЪОБЩАВА МОРЕПЛАВАТЕЛЯТ ИВАН БУРНЬОН

Навигаторът и президент на асоциацията The SeaCleaners Иван Бурньон (Yvan Bourgnon) обяви във вторник, 26 януари по franceinfo, че гигантски катамаран „75% автономен по отношение на енергията ще започне да почиства океаните от 2024 г.“ и призова да се разшири „осведомеността, която е все още недостатъчна, за да може да се изкорени проблемът “ за […]

„НЕПТУНОВИТЕ ТОПКИ“ НА МОРСКАТА ТРЕВА ЧИСТЯТ МИЛИОНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИЦИ ОТ ВОДАТА, УСТАНОВЯВА ПРОУЧВАНЕ

Подводна гледка към ливада от морска трева Posidonia oceanica в Средиземно море, която може да помогне за улавяне на пластмасовото замърсяване във водата.Снимка: Жорди Регас/ Университет на Барселона / AФП / Гети   Подводната морска трева изглежда улавя пластмасовото замърсяване в естествени снопчета влакна, известни като „Нептунови топчета“, установиха изследователите. Без помощ от хората, люлеещите […]

НОВА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ ИЗЛЕЗЕ В ГРУЗИЯ

В Грузия стана достъпна мащабната научна публикация „Морски отпадъци в Черно море“, където са представени постиженията на проекта „RedMarLitter BSB 552“. С материала  могат да се запознаят всички заинтересувани от благоприятното състояние на Черно море и крайбрежието му. Излаз на Черно море имат шест държави, това са: България(378 км), Грузия (310 км), Румъния (225 км), […]